Lektorský tým European Business School SE se skládá z profesionálů, kteří Vám předají své osobní know how nabyté mnohaletými zkušenostmi.

Jedná se o špičkové profesionály s mnohaletou praxí, kteří působí ve velkých nadnárodních nebo tuzemských společnostech, a své životní i kariérní zkušenosti a cenné znalosti předávají dále prostřednictvím výuky na European Business School SE i Vám.

Díky kombinované formě studia si studenti mohou přizpůsobit výuku aktuálním časovým možnostem. Vzdělávací programy jsou plně nastavené pro absolvování při zaměstnání a umožňují nově získané poznatky a informace aplikovat do vlastního pracovního prostředí každého studenta. Studenti mohou navrhovat vlastní témata a promítat je do obsahu svých seminárních prací. Tímto pak dochází k naplnění hlavní vize European Business School SE, tedy k efektivnímu využití teoretických znalostí v prai.

Naši lektoři dávají studentům prostřednictvím klasifikace seminárních prací neocenitelnou zpětnou vazbu a pomáhají jim růst a současně studenty časově nezatěžují.  Studujte u těch nejlepších i Vy a přijdete se k úspěšným. 


Ing. Miroslav Focht, MBA, DBA

Ing. Miroslav Focht, MBA, DBA

Předseda správní rady

Přes 30 let působil v mezinárodním businessu jako CEO, President EMEA (Europe, Middle East & Africa) a člen globálního představenstva IMI plc. Titul MBA získal na Sheffield Hallam…

Detail lektora
Ing. Libor Friedel, MBA

Ing. Libor Friedel, MBA

Garant programu MBA strategický management

S EBS spolupracuje od roku 2012. Vyučuje v předmětech Strategický management, Strategické techniky a analýzy, Tvorba podnikové vize, Management změn, Project Management (anglicky)…

Detail lektora
Bc. Jan Brodský DiS.

Bc. Jan Brodský DiS.

Lektor na European Business School SE a Ústavu práva a právní vědy

Vyučuje předměty Time management a Osobní prezentaci

Detail lektora
Vít Baloušek

Vít Baloušek

Reklamní mág, copywriter, konsultant a kreativní ředitel

Na ÚPPV a EBS vyučuje předměty se zaměřením na marketingovou komunikaci, PR a tvorbu značky – brand management

Detail lektora
prof. JUDr. Aleš Gerloch CSc.

prof. JUDr. Aleš Gerloch CSc.

lektor

Aleš Gerloch je český právník a profesor na Právnické fakultě Univerzity Karlovy, kde se zabývá hlavně teorií práva, právní filozofií a ústavním právem. V letech 2014–2022…

Detail lektora
Mgr. Hana Ondráčková

Mgr. Hana Ondráčková

Lektor na European Business School SE

HR konzultantka, lektorka a koučka těžím ze své více než 23leté zkušenosti z firem různých oborů. Pracovala jsem 8 let jako HR ředitelka Moravia Propag, personální manažerka ve…

Detail lektora
JUDr. Luděk Lisse, Ph.D. LL.M.

JUDr. Luděk Lisse, Ph.D. LL.M.

Místopředseda správní rady

Místopředseda správní rady. Vyučuje v předmětech Statutární orgány a zástupci obchodních korporací, Mezinárodní obchodní a investiční arbitráž, Základy soukromého práva, Rozhodčí…

Detail lektora
Dagmar Hladíková, MBA, MSc.

Dagmar Hladíková, MBA, MSc.

Garantka programu MBA Finanční poradenství a pojišťovnictví

Vyučuje v předmětech Pojištění jako specifické odvětví ekonomiky, Motivace a odměňování ve finančním poradenství a v pojišťovnictví a Společné atributy výkonných obchodníků.

Detail lektora
Doc. JUDr. Olga Sovová, Ph. D.

Doc. JUDr. Olga Sovová, Ph. D.

Lektor na European Business School SE a Ústavu práva a právní vědy

Docentka v oboru bezpečnostní management a kriminalistika je absolventkou Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Na této vysoké škole získala rovněž titul JUDr. a následně…

Detail lektora
JUDr. Ladislav Jouza

JUDr. Ladislav Jouza

Lektor na European Business School SE a člen správní rady Ústavu práva a právní vědy

Vyučuje v předmětu Pracovní právo a pořádá semináře na toto téma.

Detail lektora
Prof. Ing. Bohumil Král, CSc.

Prof. Ing. Bohumil Král, CSc.

Lektor na European Business School SE a Ústavu práva a právní vědy

Vyučuje v předmětu Manažerské účetnictví.

Detail lektora
Ing. Pavel Marinič, Ph.D., MBA

Ing. Pavel Marinič, Ph.D., MBA

Předseda vědecké rady

Je garantem programu MBA Finanční management podnikání a vyučuje předměty se zaměřením na finance.

Detail lektora
Karel Křivan

Karel Křivan

Lektor na European Business School SE a Ústavu práva a právní vědy

Odborník na politický marketing a PR

Detail lektora
JUDr. Michal Sýkora

JUDr. Michal Sýkora

Lektor na European Business School SE a Ústavu práva a právní vědy

Od roku 2011 působí jako lektor Ústavu práva a právní vědy, o.p.s. a European Business School SE, kde vyučuje předmět Hospodářské trestné činy.

Detail lektora
JUDr. Milan Vojtek, LL.M.

JUDr. Milan Vojtek, LL.M.

Lektor na European Business School SE a Ústavu práva a právní vědy

Milan Vojtek vyštudoval Právnickú fakultu Paneurópskej vysokej školy (2013), kde následne obhájil rigoróznu prácu na tému „Alternatívne riešenie sporov“ s akcentom na rozhodcovské…

Detail lektora
PhDr. Jana Poddaná, Ph.D.

PhDr. Jana Poddaná, Ph.D.

Garantka programu MPA – Veřejná správa a samospráva krajů, měst a obcí

Vyučuje v předmětech E-Goverment a Péče o dokumenty, archivní a spisová služba.

Detail lektora
Mgr. Pavlína Horáčková, MBA

Mgr. Pavlína Horáčková, MBA

lektor na European Business School SE

Lektorsky působím od roku 2018 na Ústavu práva a právní vědy, o.p.s. a na European Business School SE v rámci programu MBA Psychologie managementu a od roku 2023 jsme členskou…

Detail lektora
Ing. Bc. Jiří Mihola, CSc.

Ing. Bc. Jiří Mihola, CSc.

Lektor na European Business School SE a Ústavu práva a právní vědy

Pedagog, vedoucí vědeckých projektů, přední odborník na diagnostiku Na ÚPPV a EBS vyučuje Mezinárodní obchod a Současné problémy světové ekonomiky.

Detail lektora
Mgr. Jiří Fritsch, QRM, MBA

Mgr. Jiří Fritsch, QRM, MBA

Lektor na European Business School SE a Ústavu práva a právní vědy.

Real Estate Specialista - Negociator (certifikovaný realitní makléř QRM, odhadce a převodce nemovitých věcí). Vyučuje předmět Realitní trh a obchodování s nemovitostmi.

Detail lektora
PhDr. Jana Krausová, MBA

PhDr. Jana Krausová, MBA

Lektorka na European Business School SE a Ústavu práva a právní vědy

Na EBS je odborným garantem vzdělávacího programu MBA „Pojistné právo a pojištění“. Vyučuje předměty se zaměřením na problematiku risk managementu a přepravního práva.

Detail lektora
JUDr. Petr Dobiáš, Ph.D.

JUDr. Petr Dobiáš, Ph.D.

Lektor na European Business School SE a Ústavu práva a právní vědy

Je garantem anglického programu LL.M. International Commercial Law a zároveň v něm učí předmět Mezinárodní obchodní právo.

Detail lektora
Ing. Bc. Ludmila Klimešová, MBA

Ing. Bc. Ludmila Klimešová, MBA

Od roku 2011 působí jako lektor Ústavu práva a právní vědy, o.p.s. a European Business School SE, kde vyučuje modul Daňová optimalizace v programech LLM a MBA.

Daňový specialista s hlavním zaměřením na daň z příjmů právnických osob a mezinárodní zdaňování. Na ÚPPV a EBS vyučuje předměty zaměřené na daňovou problematiku

Detail lektora
Prof. PhDr. Miloslav Bednář, CSc.

Prof. PhDr. Miloslav Bednář, CSc.

Lektor na European Business School SE a Ústavu práva a právní vědy

Od roku 2010 působí jako lektor Ústavu práva a právní vědy, o.p.s. a European Business School SE, kde vyučuje moduly Evropská unie a lidská práva v EU v programu MBA Mezinárodní…

Detail lektora
JUDr. Stanislav Sviták, Ph.D.

JUDr. Stanislav Sviták, Ph.D.

Lektor na European Business School SE a Ústavu práva a právní vědy

Garant programu LL.M. Korporátní právo.

Detail lektora
PhDr. Marie Hamplová, Ph.D.

PhDr. Marie Hamplová, Ph.D.

Člen správní rady a lektor na European Business School SE

Garantka programu MBA Mezinárodní vztahy a evropská studia

Detail lektora
PaedDr. Václav Netolický

PaedDr. Václav Netolický

Lektor na European Business School SE a Ústavu práva a právní vědy

Vyučuje v předmětech Metodologie závěrečné práce, Evropská veřejná správa a Evropské ústavní systémy.

Detail lektora
JUDr. Erik Smola

JUDr. Erik Smola

Lektor na European Business School SE a Ústavu práva a právní vědy

Absolvent právnické fakulty Západočeské univerzity v Plzni (2006), v roce 2015 obhájil rigorózní práci na Univerzitě Karlově, obor občanské právo (získán akademický titul doktor…

Detail lektora
JUDr. Daniela Kovářová

JUDr. Daniela Kovářová

Garantka programů LL.M. a pravidelně přednáší seminář Soudní judikatura v oblasti rodinného práva

Od roku 2016 působí jako lektorka Ústavu práva a právní vědy, o.p.s. a European Business School SE, kde vyučuje moduly v programu LLM Rozhodce, Mediátor a Rodinná judikatura.

Detail lektora
doc. MUDr. Ján Lešták, CSc., MSc., MBA, LLA, DBA, FEBO, FAOG

doc. MUDr. Ján Lešták, CSc., MSc., MBA, LLA, DBA, FEBO, FAOG

Člen správní rady European Business School SE

Špičkový lékař a manažer, majitel a ředitel privátního očního oddělení na poliklinice v Praze (Nové Butovice), které jako primář vede, modernizuje a rozšiřuje.

Detail lektora
JUDr. Adam Zítek, Ph.D.

JUDr. Adam Zítek, Ph.D.

Lektor na European Business School SE a Ústavu práva a právní vědy

Od roku 2013 působí jako lektor na European Business School SE a Ústavu práva a právní vědy, o.p.s., kde vyučuje předměty Právní vztahy k nemovitostem a Vlastnictví a nájem bytů a…

Detail lektora
Mgr. Šárka Hájková

Mgr. Šárka Hájková

Lektorka na European Business School SE a Ústavu práva a právní vědy

Šárka Hájková vystudovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy, kterou dokončila v roce 1997, v roce 1999 absolvovala společný studijní program PF UK a FSV UK „EUROPEUM“ v oboru…

Detail lektora
JUDr. PhDr. Zdeňka Beranová

JUDr. PhDr. Zdeňka Beranová

Lektorka na European Business School SE a Ústavu práva a právní vědy

Vyučuje v předmětu Řádná správa podniku.

Detail lektora
Ivona Homolková

Ivona Homolková

Lektorka na European Business School SE a Ústavu práva a právní vědy

Vyučuje Koučing pro manažery.

Detail lektora
Ing. Milan Bednařík, CSc.

Ing. Milan Bednařík, CSc.

Lektor na European Business School SE a Ústavu práva a právní vědy

Od roku 2015 působí jako lektor European Business School SE., kde vyučuje v programu MBA modul Kvalita a péče ve zdravotnictví.

Detail lektora
PhDr. Josef Voráček, Ph.D.

PhDr. Josef Voráček, Ph.D.

lektor na European Business School SE

Vystudoval Fakultu tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy, obor Management tělesné výchovy a sportu, kde také absolvoval doktorandské studium. Disponuje praktickými…

Detail lektora
JUDr. Karel Havlíček

JUDr. Karel Havlíček

lektor na European Business School SE

Lektor a garant programů LL.M. Ústavní právo a politologie a Executive LL.D. Corporate Law.

Detail lektora
Mgr. Jan Kust

Mgr. Jan Kust

Lektor

Lektor Jan Kust vystudoval obor právo a právní věda na Právnické fakultě Západočeské univerzity (2005) a následně v roce 2006 úspěšně absolvoval studia na Sydney Australian…

Detail lektora
JUDr. Marilla Kokešová

JUDr. Marilla Kokešová

Lektorka European Business School SE a Ústavu práva a právní vědy, o.p.s., kde vyučuje jako garant programu MBA Management GDPR v praxi.

Je absolventem Právnické fakulty Univerzity Karlovy. Působí jako samostatný advokát s komplexní advokátní praxí.

Detail lektora
Mgr. Bc. Lucie Kaiglová, MSc.

Mgr. Bc. Lucie Kaiglová, MSc.

Lektorka semináře GDPR

Lucie Kaiglová je absolventkou Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze a Nottigham Trent University.

Detail lektora
Pietro Andrea Podda, Ph.D.

Pietro Andrea Podda, Ph.D.

Lektor anglických programů na European Business School SE a Ústavu práva a právní vědy, o.p.s.

Pietro Andrea Podda is a lecturer of financial and legal subjets at various universities in the Czech Republic.

Detail lektora
doc. JUDr. PhDr. Zdeněk Fiala, Ph.D.

doc. JUDr. PhDr. Zdeněk Fiala, Ph.D.

se pohybuje v akademické sféře od roku 2007. Odborně se profiluje v oblasti správního správa.

Detail lektora
Mgr. Jan Hrabec

Mgr. Jan Hrabec

Advokát, rozhodce a lektor European Business School a Ústavu práva a právní vědy

Advokát, rozhodce a lektor European Business School a Ústavu práva a právní vědy

Detail lektora
Ing. Karel Pařízek

Ing. Karel Pařízek

Lektor na European Business School SE a Ústavu práva a právní vědy

V oblasti online marketingu se pohybuje déle než 15 let, aktuálně velí týmu 20 online marketérů v nadnárodní společnosti Blueberry. Pravidelně školí a konzultuje v neziskových…

Detail lektora
Ing Karel Šatera, Ph.D., MBA

Ing Karel Šatera, Ph.D., MBA

lektor na European Business School SE a Ústavu práva a právní vědy

Vystudoval na ekonomické fakultě VŠB Ostrava a následně na TU VŠB postgraduální studium v oblasti ekonomiky a managementu. V Prague International Bussiness School absolvoval…

Detail lektora
Ing. Zdeněk Eška, MBA

Ing. Zdeněk Eška, MBA

lektor na European Business School SE a Ústavu práva a právní vědy

Má více než 15 letou praxi v natáčení televizních pořadů, v oblasti scénaristiky a profesionálního vystupování pře kamerou. Na Ústavu práva a právní vědy o.p.s. a na European…

Detail lektora