Ing. Milan Bednařík, CSc.

Od roku 2015 působí jako lektor European Business School SE., kde vyučuje v programu MBA modul Kvalita a péče ve zdravotnictví.
Přehrát video
Ing. Milan Bednařík, CSc.

Ing. Milan Bednařík, CSc.

Lektor na European Business School SE a Ústavu práva a právní vědy

Vystudoval TU VŠB Ostrava obor nauka o materiálech, kde také v tomto oboru obhájil disertační práci. Působil na významných TOP manažerských pozicích v různých odvětvích hospodářství, kde se mimo jiné dlouhodobě zabýval problematikou implementace systémů řízení. Jedna ze společností, kde působil, pod jeho vedením dvakrát zvítězila v soutěži o Národní cenu kvality ČR. Dlouhodobě působil jako vedoucí auditor u řady nadnárodních i českých certifikačních společností. Je držitelem certifikátů pro auditorskou činnost v celé řadě systémů řízení (kvalita, ochrana životního prostředí, bezpečnost a ochrana zdraví pří prácí, informační bezpečnost apod.). Působí jako lektor pro jednotlivé systémy řízení. V oblasti zdravotnictví prováděl ověřování systémů řízení v celé škále zdravotnických zařízení (privátní zdravotnická zařízení, oblastní nemocnice, fakultní nemocnice, zdravotnická záchranná služba). Je členem České společnosti pro jakost. V současné době je majitelem a ředitelem akreditované certifikační společnosti ISO Stars EU, s.r.o. Od roku 2017 externě působí také jako pedagog na FBMI ČVUT Praha. Je spoluautorem vysokoškolských skript Management kvality. Pro Ústav práva a právní vědy zpracoval publikaci Kvalita ve zdravotnictví. Od roku 2015 působí jako lektor European Business School SE, kde vyučuje v programu MBA modul Kvalita a péče ve zdravotnictví.

Ceny studijních programů uvedené na webu jsou bez DPH.