Při výběru MBA školy se vždy zaměřte na výukové zázemí a historii školy a vyžadujte veškeré informace. Nepodceňujte výběr školy a zjistěte si vše potřebné před konečným rozhodnutím. Tradice, reference absolventů, nabídka programů, lektorský tým a celková transparentnost - to vše by měla být rozhodující kritéria pro Vaše budoucí studium.

A proč zvolit nás?

Kliknutím na nadpis rozbalíte více informací k dané přednosti

1. Největší MBA škola v České republice

arrow arrow

European Business School SE ve spolupráci s Ústavem práva a právní vědy, který poskytuje vzdělávací profesní programy MBA již od roku 2005, je v současnosti největší MBA školou v České republice poskytující kvalitní a profesní vzdělání celkem ve 28 studijních programech. Každý program je sestaven zcela unikátně na základě nejnovějších evropských a světových trendů v jednotlivých oborech a je zacílen na praxi, resp. praktické využití získaných poznatků v konkrétní profesi každého z absolventů.

Proč studovat na EBSchool

  • tým profesionálních lektorů s praktickými zkušenostmi
  • 10 let úspěšné tradice
  • mezinárodní akreditace EADL
  • největší výběr profesních programů (MBA, DBA, BBA, LL.M., LL.D., LL.B., MSc., MPA)
  • studium je zakončeno vypracováním závěrečné práce

2. Nejkvalitnější profesní vzdělání

arrow arrow

European Business School SE nabízí to nejkvalitnější profesní vzdělání pro uchazeče, kteří chtějí zvýšit svou cenu na trhu práce, a získat tak jedinečnou konkurenční výhodu. Studium MBA představuje uznávané manažerské vzdělání, jehož hlavním benefitem je rozšíření znalostí a možnost uplatnění na prestižních pozicích ve významných společnostech.

3. Spolupráce s odborníky z praxe

arrow arrow

European Business School SE spolupracuje s předními odborníky z praxe i z akademického prostředí, kteří představují špičky ve svém oboru. Naši lektoři jsou připraveni předat studentům vlastní mnohaleté zkušenosti a cenné, v jiných případech přísně střežené, know-how. Díky tomu představují tato tematická setkání lektorů se studenty zcela mimořádnou příležitost pro výměnu zkušeností a vzájemné obohacení, které je ve světě byznysu a z hlediska vašeho budoucího úspěchu základem.

4. Výuka s nejlepšími lektory

arrow arrow

Studenti mají možnost v rámci tematických setkání s lektory přímo konzultovat záležitosti ze své vlastní obchodní praxe (např. strategické postupy, manažerská rozhodnutí a nejrůznější firemní otázky). Náplň studia se tak nezaměřuje jen na akademické poznatky, ale je otevřená aktuálním tématům a vlastním podnětům studentů, čímž vytváří další prvek propojení výuky s praxí.

5. Individuální přístup a kvalita studia

arrow arrow

Studium u nás představuje přidanou hodnotu pro praxi každého ze studentů. Jde nám o to, aby student vytěžil ze studia maximum. Forma studia je flexibilní a vychází vstříc časovým možnostem každého studenta. Naši studenti také mohou navštěvovat tematická setkání rovněž z jiných programů, než který studují, a poznávat tak nové lektory i studenty z jiných programů, jakož i vybrat si tímto způsobem pro ně ideální povinně volitelný předmět.

6. Akreditace a členství

arrow arrow

European Business School SE je akreditována významným evropským akreditačním orgánem, akreditační asociací European Association for Distance Learning (EADL), jež dohlíží na kvalitu vzdělávacích programů a samotné instituce. EBSchool splňuje akreditační kritéria této organizace. Na programech právního a manažerského zaměření spolupracujeme s největším českým právním think tankem, obecně propěšnpu společností Ústav práva a právní vědy, o.p.s., který poskytuje vzdělávací programy MBA a LL.M. již 16 let. Akreditační autorita EADL ve spojení se synergickým efektem úzké spolupráce s Ústavem práva a právní vědy garantuje vysokou kvalitu studia a individuální přístup ke každému ze studentů.

7. Moderní forma výuky

arrow arrow

Na naší škole je ve srovnání s jinými školami přístup ke vzdělávání jiný. Naši lektoři aplikují teorii přímo do praxe. Nemusíte se tak učit prázdné definice, ale problematiku si osvojujete přímo na reálných příkladech formou „případových studiích“. Výuka jednotlivých profesně vzdělávacích programů MBA probíhá v českém jazyce, a to kombinovanou formou. Jde o spojení distanční formy studia a tzv. tematických setkání (TS) studentů s lektory, která se realizují formou interaktivních přednášek, označovaných jako tematická setkání (TS). TS však nejsou povinná, i když účast na nich vřele doporučujeme, neboť zde studenti mohou získat cenné zkušenosti, které nejsou v literatuře běžně dostupné.

8. Uplatnění absolventů

arrow arrow

Absolventi naší školy a našich vzdělávacích programů MBA, LL.M. a dalších nacházejí uplatnění jak ve svých vlastních společnostech, jejichž jsou manažery, vlastníky nebo vrcholovými zaměstnanci, tak v malých a středních firmách, jakož i v prestižních tuzemských firmách typu ČEZ, ČSOB, Česká spořitelna, Oracle, mnoha privátních společnostech či veřejnoprávních institucích. Jejich profesní schopnosti a nové poznatky ze studia se v praxi velmi rychle zúročují.

9. Studijní materiály a publikace

arrow arrow

Ve studentské sekci naleznou studenti studijní materiály a poklady pro studium (sylaby, powerpointové prezentace lektorů). EBSchool současně nabízí studentům služby vlastní knihovny, která čítá více než 700 odborných titulů z různých profesních oblastí.

Každý student EBSchool v rámci studia získá zdarma dvě nebo tři odborné publikace tematicky spojené se studiem (u programů MBA, DBA, LL.M., LL.D., MSc. a MPA se jedná o 3 publikace, u programů BBA a LL.B. o 2 odborné publikace).

EBSchool vydává vlastní skripta, která si studenti mohou zakoupit.

10. Distanční forma studia

arrow arrow

Distanční forma studia s lektorskými setkáníámi o víkendu umožňuje studentům přizpůsobit si studium svým vlastním časovým možnostem. Studium je tak plně flexibilní a zcela vhodné pro absolvování i při náročném zaměstnání, podnikání nebo i při starostech o rodinu a děti.

Veškeré informace o tematických setkáních, potřebné studijní a podkladové materiály na tematická setkání a k seminárním pracím jsou dostupné prostřednictvím studentské sekce, která je přístupná každému studentovi a maximalizuje tak pohodlí i dostupnost informací při studiu.

11. Délka trvání studia

arrow arrow
  • programy BBA, LL.B.: 9 až 12 měsíců
  • programy MBA, LL.M., MSc., MPA: 12 až 14 měsíců
  • programy DBA, LL.D.: 14 až 18 měsíců

Díky vysoce efektivním formám výuky je studentům umožněno získat kvalitní vzdělání v časově optimalizované době studia. Maximální doba studia, uvedená ve smlouvě o studiu je 24 měsíců. Vedení školy však vychází studentům vstříc a v případě potřeby lze dobu studia prodloužit. Model tří semestrálního studia umožňuje psát závěrečnou práci již od počátku studia nebo ponechat její zpracování až v posledním semestru.

12. Uznávaný titul na prověřené škole EBS

arrow arrow

European Business School SE si za dobu své existence vydobila přední místo v oblasti poskytovatelů profesních vzdělávacích programů. Ve spolupráci s Ústavem práva a právní vědy tyto služby poskytuje již 10 let. Lektorský tým je prověřen mnohaletými zkušenostmi. Škola se může pochlupit množstvím referencí od absolventů jednotlivých programů.