Výběr programu

Před podáním přihlášky byste měli dobře zvážit studijní program - zaměření studia. Volba programu je poměrně důležité rozhodnutí, proto Vám rádi poskytneme dostatek informací pro výběr programu telefonicky, online nebo na osobní schůzce.

Přehled programů

Přihláška

V případě zájmu o studium je třeba vyplnit přihlášku ke studiu. Do přihlášky můžete uvést fakturační údaje v případě, že bude faktura vystavena na společnost.

K přihlášce je třeba přiložit kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání (postačí naskenovat originál diplomu nebo vysvědčení). V případě, že se hlásíte ke studiu a nemáte dokončené vysokoškolské vzdělání, přiložte prosím zároveň Váš strukturovaný životopis, abychom mohli posoudit, zda splňujete podmínky pro přijetí ke studiu. Bližší informace ohledně požadavků pro přijetí ke studiu najdete zde.

Přihláška

Rozhodnutí o přijetí a smlouva o studiu

Nejpozději do dvou pracovních dnů od podání přihlášky Vás budeme kontaktovat prostřednictvím e-mailu. Obdržíte rozhodnutí o přijetí ke studiu a smlouvu o studiu. Smlouvu je potřeba vytisknout, podepsat a zaslat v písemné podobě nebo elektronicky na naši adresu, nebo smlouvu osobně podepsat v prostorách European Business School SE.

Přihláška

Administrativní poplatek

Na podání přihlášky ke studiu se váže úhrada administrativního poplatku ve výši 3.000 Kč. Poplatek se hradí na bankovní účet vedený u Československé obchodní banky, a.s. oproti vystavené faktuře, která Vám bude v případě podání přihlášky ke studiu obratem zaslána na Vaši e-mailovou adresu.

Přihláška zde

Přihlášku lze podat i bez uhrazení administrativního poplatku. Po jejím přijetí Vám zašleme fakturu s pokyny k platbě.