Titul MBA

Master of Business Administration (MBA) je profesní vzdělávací program, který je určen převážně manažerům, jakožto reprezentantům středního, vyššího ale i vrcholového managementu v oblasti soukromého anebo veřejného sektoru. Mimo jiné také podnikatelům, zaměstnancům státní správy a vůbec všem, kteří chtějí získat profesní náskok před ostatními.

 

Historie udělování titulů MBA

Úplné začátky o poskytování profesních programů MBA se datují do 20. let 20. století, kdy začínal průlomový rozvoj průmyslu a obchodu ve Spojených státech, který znamenal zvyšující se nároky na pracovníky ve vedoucích pozicích. Snahu o zdokonalování manažerských schopností vyřešily nově vzniklé MBA programy. První MBA vzniklo v roce 1910 na prestižní Harvardově universitě v Bostonu (USA, Massachussets), druhá škola, která nabízela tento druh studia, byla Chicago University (Chicago) a třetí Whartnon Business School – Pennsylvánská univerzita ve Philadelphii. Ve světě se odhaduje asi 800 akreditovaných MBA škol. Dnes je MBA záležitostí především USA a Velké Británie, ale jeho celosvětový nárůst každým dnem nezastavitelně roste a velkou oblibu si vybojoval i u manažerů v České republice.

 

Výuku MBA zajišťují lektoři z praxe

Výuka je zajištěna odborníky z praxe, kteří studentům předávají vlastní know-how nabyté dlouholetými zkušenostmi v příslušném oboru, a kteří jsou nad rámec standardních výukových metod ochotni se studenty probrat jejich konkrétní manažerské problémy a poskytnout jim rady z vlastní profesní praxe. Tematická setkání s našimi lektory jsou tedy zaměřena nejen na teoretickou výuku, ale především na praktické řešení konkrétních témat. Dalším bonusem studia je, že absolventi získají rovněž mnoho cenných a v budoucnu využitelných profesních i osobních kontaktů.

Nabídka vzdělávacích programů, které lze v rámci MBA studovat, je široká, svoji specializaci a obor tak najde téměř každý.

Aktuální nabídku programů MBA pro tento cyklus najdete ZDE.

 

Titul MBA

Studium profesně vzdělávacího programu MBA (Master of Business Administration) není vysokoškolským studiem ve smyslu zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů. Absolvováním profesně vzdělávacího programu nedochází k získání akademického titulu, ale k získání profesního titulu MBA.

MBA (Master of Business Administration) je manažerský profesně vzdělávací program, který je určen pro manažery, kteří mají zájem o prohloubení již dosažených znalostí a získání profesního vzdělání napříč všemi obory. Titul dává veřejnosti vědět, že absolvent studia úspěšně zakončil profesní vzdělávání nad rámec vysokoškolského studia a je oprávněn užívat titul Master of Business Administration ve zkratce MBA psaný za jménem.

 

Jak správně vybrat studijní program?

V České republice je v dnešní době mnoho institucí nabízejících studium MBA. Tyto instituce se liší nejenom strukturou, cenou, personálním zabezpečením, ale hlavně kvalitou. Zásadním problémem je v současné době skutečnost, že nekvalitní poskytovatelé MBA programů odčerpávají kvalitní uchazeče pro „opravdové“ MBA. Pokud tedy chcete studovat MBA v České republice, není jednoduché zvolit si správnou instituci pro studium. Důležitým vodítkem při výběru může být například cena za studium, tradice, lektorský tým, nabízené obory apod.