• Vyberte si formu studia, která Vám nejvíce vyhovuje. Interaktivní studium s živou a online výukou nebo 100% online studium. 
  • Neomezený přístup do online knihovny BOOKPORT a online knihovny CODEXIS
  • Interaktivní webináře nad rámec výuky, které můžete navštěvovat zcela ZDARMA i po ukončení studia 
  • Výuková videa, záznamy z přednášek a další materiály ke studiu
  • Naše vlastní PDF publikace, které dlouhodobě vydáváme 

MBA s odbornou specializací

program

MBA Management obchodu (Business management)

Ing. Miroslav Focht, MBA
garant programu

Program MBA Management obchodu (Business management)  je určen pro ředitele i další pracovníky obchodních oddělení středních a větších firem. Zaměřuje se na získání unikátních znalostí v oblastech obchodního vyjednávání se stávajícími i novými obchodními partnery, vedení i rozvoje obchodních týmů a zejména na komplexní nastavení celkové strategie obchodu Vaší firmy a její komerční „leadership“, tj. nastavení správné vize Vašeho podnikání. Začněte studovat i Vy a přidejte se k úspěšným.

Více o specializaci a ceně
program

MBA Strategický management

Ing. Libor Friedel, MBA
garant programu

Profesní program MBA Strategický management se orientuje na prohloubení analytických, strategických a komunikačních schopností leaderů a vrcholových manažerů. Program aplikuje strategický management do rozhodovacích procesů ve firmě tak, aby v každém jednotlivém okamžiku byla rozhodnutí managementu vědomá a zohledňovala všechny klíčové faktory. Začněte studovat i Vy a přidejte se k úspěšným.

Více o specializaci a ceně
program

MBA Leadership

Ing. Miroslav Focht, MBA
garant programu

Profesní program MBA Leadership je zaměřen na rozvoj vůdčích schopností při řízení managementu firem i veřejných institucí, na osvojení si klíčových zásad exekutivního i komerčního leadershipu. Ruku v ruce s rozvojem těchto schopností, které překračují rámec běžného managementu, je zaměřen na efektivní vedení lidí, řízení společnosti a využití nástrojů budování její vize. Začněte studovat i Vy a přidejte se k úspěšným.

Více o specializaci a ceně
program

MBA Executive Marketing management

Vít Baloušek
garant programu

Program MBA Executive Marketing Management se zaměřuje na nové trendy v oblasti marketingu a jednotlivé formy marketingové komunikace. V jednotlivých předmětech se posluchači věnují tvorbě komunikačních strategií a mediálnímu plánování, a zejména digitálnímu marketingu, včetně sociálních sítí a oblasti content marketingu. Program je průběžně aktualizován podle nejnovějších marketingových trendů a obohatí studenty o unikátní marketingová know-how a postupy. Začněte studovat i Vy a přidejte se k úspěšným.

Více o specializaci a ceně
program

MBA Řízení lidských zdrojů a personální management

Mgr. Hana Ondráčková
garant programu

Jeden z nejoblíbenějších programů je určen nejen pro střední a vrcholový management a profesionální personalisty (neboť výběr kvalitních zaměstnanců a jejich řízení je základ úspěchu firmy), ale pro všechny, kdo chtějí rozšířit svoje kompetence a dovednosti související s řízením personálních nákladů, nastavením správné personální strategie, psychologií vedení, managementem změn a pracovním právem. Začněte studovat i Vy a přidejte se k úspěšným.

Více o specializaci a ceně
program

MBA Executive Management

Program MBA Executive Management se zaměřuje na klíčové oblasti a trendy současného managementu, tvorbu strategie a výkonnost firem. Studenti získají cenné poznatky a průřezové znalosti jednotlivých manažerských činností. Program obsahuje nejexkluzivnější předměty ze všech manažerských programů a je skutečným vrcholem manažerského vzdělávání, určeným zejména pro vrcholový management. Začněte studovat i Vy a přidejte se k úspěšným.

Více o specializaci a ceně
program

MBA Psychologie managementu

Program je zaměřen na klíčové psychologické aspekty spojené s managementem a na využívání psychologických postupů v manažerské praxi. Program je nabitý předměty, které aplikují aktuální psychologické trendy do oblasti auto-managementu i řízení lidí, vč. obchodního vyjednávání a koučinku. Získáte při něm cenné psychologické poznatky, které využijete ve Vaší další manažerské praxi. Začněte studovat i Vy a přidejte se k úspěšným.

Více o specializaci a ceně
program

MBA Management ve zdravotnictví

Program MBA Management ve zdravotnictví je zaměřen na problematiku řízení kvality péče ve zdravotnických zařízeních (QMS), její auditing a kontrolu, stejně jako na právní aspekty výkonu medicinské praxe v nemocnicích a dalších zdravotnických zařízeních, vč. medicinského práva a trestní, správní a civilní odpovědnosti lékařů a nemocnic za škodu. Součástí výuky jsou i otázky z risk managementu a farmaceutického práva. Začněte studovat i Vy a přidejte se k úspěšným.

Více o specializaci a ceně
program

MBA Finanční management podnikání

Program je zaměřen na získání znalostí a dovedností v klíčových disciplínách podnikového řízení, financí, obchodu, daní a korporátního práva. Znalosti a know-how, které studiem programu získáte, patří jednoznačně mezi „tvrdé dovednosti“ (hard skills) a jejich znalost a aplikace do Vaší firemní praxe Vás posune k výkonnějšímu využívání nástrojů finančního managementu a tím i dosahování lepších výsledků. Začněte studovat i Vy a přidejte se k úspěšným.

Více o specializaci a ceně
program

MBA Real Estate

Program MBA Real Estate je určen všem zájemcům, kteří v rámci své pracovní či obchodní činnosti přicházejí do kontaktu s obchodováním, správou, prodejem či pronájmem nemovitostí. Je zaměřen na facility management a právní úpravu nemovitostí a vlastnických a nájemních vztahů, kterou musí znát každý, kdo chce být špičkou v oblasti nemovitostí a obchodování s nimi. Začněte studovat i Vy a přidejte se k úspěšným.

Více o specializaci a ceně
program

MBA Management ve veřejné správě

Program je zaměřen na metody využití managementu v orgánech veřejné správy a aplikaci moderních trendů vedoucích k úspěšnému fungování veřejných institucí. Absolventi programu rozvinou pod vedením zkušených odborníků z praxe své řídící a sebeřídící schopnosti ve vazbě na jejich uplatnění při výkonu veřejné správy jak na státní, tak na municipální úrovni. Začněte studovat i Vy a přidejte se k úspěšným.

Více o specializaci a ceně
program

MBA Mezinárodní vztahy a evropská studia

Program MBA Mezinárodní vztahy a evropská studia je zaměřen na problematiku mezinárodních vztahů, diplomacie, evropského práva, evropské veřejné správy a mezinárodního obchodu. Zkušený lektorský tým Vám zpřístupní nejnovější poznatky ze světa mezinárodní diplomacie v evropském i mezinárodním kontextu a zajistí Vaši precizní profesní orientaci v oboru. Začněte studovat i Vy a přidejte se k úspěšným.

Více o specializaci a ceně
program

MBA Finanční poradenství a pojišťovnictví

Program MBA Finanční poradenství a pojišťovnictví se zaměřuje na klíčové oblasti (keys areas of financial management) úspěšného výkonu činnosti finančního poradce. Detailně se orientuje zejména na akvizice, zákaznickou péči a risk management. Je vhodná pro všechny, kdo se věnují finančnímu poradenství a pojišťovnictví a chtějí se seznámit s novými trendy v oborech, jejichž důležitost v této době dynamicky roste. Začněte studovat i Vy a přidejte se k úspěšným.

Více o specializaci a ceně
program

MBA GDPR Management

PhDr. Jana Poddaná, Ph.D.
garant programu

Ochrana našeho pracovního i osobního soukromí je dnes předmětem právních předpisů více než kdy jindy a jejich znalost je neoddělitelnou součástí manažerské praxe. Program MBA GDPR Management je určen všem, kdo chtějí mít kompletní přehled v problematice GDPR, zejména pro pověřence pro ochranu osobních údajů, ředitele firem, vrcholové manažery, finanční a daňové poradce a advokáty. Začněte studovat i Vy a přidejte se k úspěšným.

Více o specializaci a ceně

MBA v oblasti práva

program

MBA Commercial Law

Program MBA Commercial Law – Právo v podnikání se zaměřuje na všechny klíčové oblasti korporátního, závazkového a daňového práva, vč. trestněprávní odpovědnosti. Program prošel každoroční „upgrade“ a zahrnuje i novelu zákona o obchodních korporacích účinnou od 1. ledna 2021. Program je určen pro podnikatele, manažery, jakož i firemním právníkům a advokátům. Začněte studovat i Vy. Těší se na Vás tým profesionálních lektorů.

Více o specializaci a ceně