JUDr. Stanislav Sviták, Ph.D.

Garant programu LL.M. Korporátní právo.
JUDr. Stanislav Sviták, Ph.D.

JUDr. Stanislav Sviták, Ph.D.

Lektor na European Business School SE a Ústavu práva a právní vědy

Působí jako soudce Krajského soudu v Ústí nad Labem – obchodní úsek (statusové věci právnických osob, směnečná agenda). Přednáší soukromé právo na VŠFS. Je absolventem doktorského studijního programu teoretické právní vědy, obor občanské právo, na PF UK s tématem doktorské disertační práce „Neúčinnost právních úkonů v českém právu“. Od roku 2012 přednáší na Ústavu práva a právní vědy, o.p.s. obchodní a insolvenční právo v oborech MBA a LL.M.

Ceny studijních programů uvedené na webu jsou bez DPH.