Naše ebooky

Základní techniky interpretace finančních indikátorů

Ing. Pavel Marinič, Ph.D., MBA

Ing. Pavel Marinič, Ph.D., MBA

Je garantem programu MBA Finanční management podnikání a vyučuje předměty se zaměřením na finance.

Elementární nástroje kvantitativní analýzy

Ing. Pavel Marinič, Ph.D., MBA

Ing. Pavel Marinič, Ph.D., MBA

Je garantem programu MBA Finanční management podnikání a vyučuje předměty se zaměřením na finance.

Chyby při tvorbě a psaní seminárních a dizertačních prací

Ing. Libor Friedel, MBA

Ing. Libor Friedel, MBA

S EBS spolupracuje od roku 2012. Vyučuje v předmětech Strategický management, Strategické techniky a analýzy, Tvorba podnikové vize, Management změn, Project Management (anglicky) a Innovation Management (anglicky).

Osobní prezentace

Bc. Jan Brodský DiS.

Bc. Jan Brodský DiS.

Vyučuje předměty Time management a Osobní prezentaci

Pravidla pro home-office a sdílené pracovní místo

JUDr. Ladislav Jouza

JUDr. Ladislav Jouza

Vyučuje v předmětu Pracovní právo a pořádá semináře na toto téma.

Informační zdroje finanční analýzy

Ing. Pavel Marinič, Ph.D., MBA

Ing. Pavel Marinič, Ph.D., MBA

Je garantem programu MBA Finanční management podnikání a vyučuje předměty se zaměřením na finance.

Work Life Balance

Bc. Jan Brodský DiS.

Bc. Jan Brodský DiS.

Vyučuje předměty Time management a Osobní prezentaci

Jak efektivně řídit zaměstnance

doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc.

doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc.

Je absolventem VŠE a FF UK. Působí dlouhodobě jako univerzitní profesor a v manažerské praxi národních i nadnárodních firem jako konzultant pro otázky managementu, řízení lidských zdrojů a ekonomie. Působil a působí též jako poradce v několika mezinárodních firmách. Je autorem řady úspěšných manažerských monografií.

Daňová optimalizace nebo daňový únik?

Ing. Bc. Ludmila Klimešová, MBA

Ing. Bc. Ludmila Klimešová, MBA

Daňový specialista s hlavním zaměřením na daň z příjmů právnických osob a mezinárodní zdaňování. Na ÚPPV a EBS vyučuje předměty zaměřené na daňovou problematiku

Time management

Bc. Jan Brodský DiS.

Bc. Jan Brodský DiS.

Vyučuje předměty Time management a Osobní prezentaci

Ceny studijních programů uvedené na webu jsou bez DPH.