Aktuality

U vzdělávacích institucí by toto mělo být jednou z hlavních činností všech lektorů a vedení. Pokud škola nemá co publikovat a nemá o čem psát (odborné články, blogy, informační texty), tak působí dojmem, že se aktivně nevěnuje vzdělávacím činnostem a nemá tedy ani co nabídnout svému okolí zadarmo. Nemůže se tedy od ní očekávat ani moc kvalitních informací za peníze.
person
Uznalé zkoumání se zkratkou AI (Appreciative Inquiry)

Uznalé zkoumání se zkratkou AI (Appreciative Inquiry)

V 80. letech minulého století vyvinul David Cooperrider organizační rámec, který identifikuje a zesiluje to, co ve společnosti, v organizaci, u člověka nebo v týmu funguje. Jeho strukturovaná metoda, jak rozvíjet komunity, organizace, týmy a jednotlivce ukázala svou kapacitu vytvářet pozoruhodné výsledky organizací a řešit komplexní společenské a environmentální problémy. Je uplatnitelná v projektech organizačního rozvoje, restrukturalizace, změn, implementace strategie a dosahování vize. Může také zlepšovat dialog, posilovat komunikaci a zvyšovat vnitřní porozumění v organizacích a ve vztazích k zákazníkům a dalším zainteresovaným stranám.

Přečíst celý článek
person
Změní digitalizace pracovní náplň zaměstnance?

Změní digitalizace pracovní náplň zaměstnance?

K dnešnímu blogu mě přiměly statistické údaje, podle nichž půl milionu lidí čeká změna pracovní náplně spolu s rozvojem digitalizace. Bude třeba investovat velké částky do vzdělávání. Podle ministra práce a sociálních věcí Mariana Jurečky se stát na celoživotní vzdělávání zaměří. Zvažují se specifické fondy a pracovní skupiny.

Přečíst celý článek
person
Well-being a štěstí – faktory životní pohody a „dobrého bytí“ manažerů a lidí v organizacích (1. díl)

Well-being a štěstí – faktory životní pohody a „dobrého bytí“ manažerů a lidí v organizacích (1. díl)

Před nedávnem jsem v článku psal krátce o štěstí. Během covidové hysterie na jaře 2021 jsem měl možnost absolvovat kurz Laurie Santos z Yale University k tématu „Věda o pohodě a prospívání“ (The Science of Well-Being). Moje pohoda se za tři měsíce konání kurzu zlepšila. Na začátku kurzu jsem měl PERMA skóre 6,69 (na stupnici 1-10), po dokončení kurzu (se všemi praktickými úkoly) to bylo 8,56.

Přečíst celý článek
person
Minimální mzda v roce 2024 zvýší pracovněprávní nároky zaměstnanců

Minimální mzda v roce 2024 zvýší pracovněprávní nároky zaměstnanců

Dne 13. prosince 2023 vláda rozhodla, že od 1. ledna 2024 se zvýší minimální mzda. Základní sazba této mzdy je 18 900 Kč (do 1. ledna 2024 to byla částka 17 300 Kč) za měsíc a 112,50 Kč (dříve 103,80 Kč) za hodinu. Tím se zaručuje ochrana zaměstnanců před poskytováním nepřiměřeně nízkých mezd a vymezuje se nárok na mzdu ve stanovené nejnižší úrovni.

Přečíst celý článek
person
Zaměstnavatel může poskytnout další placené pracovní volno

Zaměstnavatel může poskytnout další placené pracovní volno

V poslední době se dostává do popředí zájmu ústředních orgánů i vlády legislativní řešení flexibility a pružnosti pracovního trhu, které by mělo napomoci rozvoji ekonomiky. Návrhy v této oblasti přijala Národní ekonomická rada vlády (NERV), zejména k úpravě zákoníku práce č. 262/2006 Sb. (dále ZP). Doporučení se týkají i snazšího a volnějšího propouštění zaměstnanců z práce.

Přečíst celý článek
person
Minimální mzda v roce 2024 zvýší pracovněprávní nároky zaměstnanců

Minimální mzda v roce 2024 zvýší pracovněprávní nároky zaměstnanců

Dne 13. prosince 2023 vláda rozhodla, že od 1. ledna 2024 se zvýší minimální mzda. Základní sazba této mzdy je 18 900 Kč (do 1. ledna 2024 to byla částka 17 300 Kč) za měsíc a 112,50 Kč (dříve 103,80 Kč) za hodinu. Tím se zaručuje ochrana zaměstnanců před poskytováním nepřiměřeně nízkých mezd a vymezuje se nárok na mzdu ve stanovené nejnižší úrovni.

Přečíst celý článek
person
Jaké sankce hrozí zaměstnavatelům po novele zákoníku práce?

Jaké sankce hrozí zaměstnavatelům po novele zákoníku práce?

I když titulek se zdá být výstražný, nejde o nic jiného, než o změnu pracovněprávních předpisů související s novelou zákoníku práce (dále ZP) č. 281/2023 Sb. Po účinnosti této novely od 1. října 2023 se uplatňuje řada doplněných předpisů, mezi nimi i zákon o inspekci práce č. 251/2005 Sb. (dále ZIP). Tento předpis patří vedle zák. práce k nejdůležitějším pracovněprávním předpisům. Upravuje postup orgánů inspekce práce při kontrole dodržování ustanovení ZP a stanoví pravidla pro ukládání sankcí pro přestupek nebo správní delikt zaměstnavatelů.

Přečíst celý článek
person
Štěstí jako součást řízení – cíle, role, návyky

Štěstí jako součást řízení – cíle, role, návyky

Na seminářích rád sdílím pohled na management/řízení jako na proces vytváření a udržování takového prostředí, v němž lidé jako jednotlivci i ve skupinách či týmech dosahují stanovených cílů. Taková definice je dosti obecná, čímž ukazuje, že vše, co v organizacích děláme spolu/vytváří prostředí pro lidský výkon a jeho žádoucí efekty. To, v čem lidský výkon a jeho efekty spořívají, a jaké jsou cíle, to už je individuální „otisk palce“ jednotlivých organizací. Určité perspektivy nám nastiňuje např. koncept strategického řízení (a měření), který se před lety zrodil pod nálepkou Balanced Scorecard. Jeho základní a výchozí perspektivou jsou LIDÉ. Je zde řada možností a příležitostí pro stanovení cílů v oblasti rozvoje a vzdělávání, budování informačního a znalostního kapitálu, organizační kultury, týmové spolupráce, motivace apod. Vesměs samé „měkké“ věci.

Přečíst celý článek
person
Nové povinnosti zaměstnavatelů podle dohod o práci

Nové povinnosti zaměstnavatelů podle dohod o práci

Nové povinnosti zaměstnavatelů a práva zaměstnanců jsou v roce 2024 v právní úpravě dohod o pracovní činnosti (DPČ) a dohod o provedení práce (DPP). Od 1. ledna 2024 vzniká zaměstnancům pracujícím podle dohody dříve v ní neexistující právo na dovolenou a od 1. července jim musí zaměstnavatelé zajistit účast na nemocenském pojištění.

Přečíst celý článek

Ceny studijních programů uvedené na webu jsou bez DPH.