Je nutné navštěvovat výuku ve škole?

Školu není nutné navštěvovat. Po podání přihlášky a uhrazení administrativního poplatku obdrží student přístup do studentské sekce na našich internetových stránkách, a může studovat pouze z domova.

Ve studentské sekci jsou k dispozici materiály ke studiu, a to sylaby jednotlivých předmětů, pravidla pro odevzdání seminárních prací (SP), PPT prezentace jednotlivých předmětů apod. Lze si tak naplánovat osobní rozvrh a později pak odevzdat všechny SP přes internetové rozhraní. Díky této metodě online studia tedy studenti většinu práce zvládnou doma. Na tematických setkání není účast povinná, nicméně s ohledem na jejich kvalitu, možnosti seznámení se s lektorem a dalšími studenty z Vašeho oboru, ale i jiných oborů (protože některá TS jsou vyučována napříč jednotlivými programy) vřele doporučujeme se jich zúčastnit.

Přihláška zde

Kdy je vypsán rozvrh tematických setkání?

Týden před konáním tematických setkání je studijním oddělením zasíláno avízo s přehledem plánované výuky jednotlivých předmětů. Rozvrh je též publikován ve studentské sekci. Výuka probíhá v sobotu, v neděli a výjimečně v pátek, záleží na stanoveném rozvrhu každého z programů. Termín prvního TS je stanoven cca tři týdny po zahájení studijního cyklu, takže studenti mají dostatek času na nastudování všech potřebných informací. Po absolvování TS k příslušnému předmětu máte 30 dní na odevzdání SP z daného předmětu.


Přihláška zde

Kde a kdy se konají tematická setkání?

Tematická setkání se konají vždy v prostorách European Business School SE na adrese Jablonského 640/2, Praha 7 (1 minutu od metra).

Jsou tematická setkání povinná?

Tematická setkání nejsou povinná, ale studentům je doporučujeme. Tematická setkání zajišťují kontakt s lektorem, který je specialistou na danou oblast a poskytuje studentům cenné rady z teorie i praxe. Při těchto setkáních je studentům zajištěno malé občerstvení a spolu s lektorem je jim k dispozici i studijní oddělení, které zodpoví všechny dotazy. Studium však můžete absolvovat i bez návštěvy těchto tematických setkání.

Přihláška zde

Jaká jsou kritéria pro seminární práce?

Seminární práce (SP) se předkládá v českém nebo slovenském jazyce. Pokud je absolvován některý ze dvou anglických programů, popř. si student programu v českém jazyce vybere povinně volitelný předmět v anglickém jazyce, odevzdává seminární práci v jazyce anglickém. Z hlediska formálního musí být práce vypracována v rozsahu minimálně 12 a max. 16 normostran textu. Z hlediska obsahového musí seminární práce odpovídat zavedeným profesním standardům a všeobecným studijním podmínkám, které student obdrží společně se smlouvou o studiu.

Veškeré vzory pro vytvoření seminární práce má student k dispozici ve studenstské sekci.

Kde jsou umístěny materiály ke studiu?

Již po úhradě první splátky za studium (studium je možno hradit ve 4 splátkách) obdrží každý student přístupové údaje do studentské sekce, což je prostředí v interním systému na webových stránkách European Business School SE.

Zde jsou studentovi k dispozici sylaby jednotlivých předmětů (v nich lektor uvádí mj. povinnou literaturu, kterou si mohou studenti zdarma vypůjčit v knihovně naší instituce, témata a zadání prací, atd.). Studentská sekce obsahuje i rozvrh tematických setkání. Student do ní umisťuje seminární práce, které jsou prostřednictvím automatizovaného systému obratem doručeny lektorovi příslušného předmětu a klasifikovány. Lektor následně vloží klasifikovanou SP do studentské sekce a automatizovaný systém zasílá studentovi avízo o průběhu kvalifikace.

Přihláška zde

Nenašli jste co jste hledali