Aktuality

U vzdělávacích institucí by toto mělo být jednou z hlavních činností všech lektorů a vedení. Pokud škola nemá co publikovat a nemá o čem psát (odborné články, blogy, informační texty), tak působí dojmem, že se aktivně nevěnuje vzdělávacím činnostem a nemá tedy ani co nabídnout svému okolí zadarmo. Nemůže se tedy od ní očekávat ani moc kvalitních informací za peníze.
person
Zaměstnavatel může poskytnout další placené pracovní volno

Zaměstnavatel může poskytnout další placené pracovní volno

V poslední době se dostává do popředí zájmu ústředních orgánů i vlády legislativní řešení flexibility a pružnosti pracovního trhu, které by mělo napomoci rozvoji ekonomiky. Návrhy v této oblasti přijala Národní ekonomická rada vlády (NERV), zejména k úpravě zákoníku práce č. 262/2006 Sb. (dále ZP). Doporučení se týkají i snazšího a volnějšího propouštění zaměstnanců z práce.

Přečíst celý článek
person
Minimální mzda v roce 2024 zvýší pracovněprávní nároky zaměstnanců

Minimální mzda v roce 2024 zvýší pracovněprávní nároky zaměstnanců

Dne 13. prosince 2023 vláda rozhodla, že od 1. ledna 2024 se zvýší minimální mzda. Základní sazba této mzdy je 18 900 Kč (do 1. ledna 2024 to byla částka 17 300 Kč) za měsíc a 112,50 Kč (dříve 103,80 Kč) za hodinu. Tím se zaručuje ochrana zaměstnanců před poskytováním nepřiměřeně nízkých mezd a vymezuje se nárok na mzdu ve stanovené nejnižší úrovni.

Přečíst celý článek
person
Jaké sankce hrozí zaměstnavatelům po novele zákoníku práce?

Jaké sankce hrozí zaměstnavatelům po novele zákoníku práce?

I když titulek se zdá být výstražný, nejde o nic jiného, než o změnu pracovněprávních předpisů související s novelou zákoníku práce (dále ZP) č. 281/2023 Sb. Po účinnosti této novely od 1. října 2023 se uplatňuje řada doplněných předpisů, mezi nimi i zákon o inspekci práce č. 251/2005 Sb. (dále ZIP). Tento předpis patří vedle zák. práce k nejdůležitějším pracovněprávním předpisům. Upravuje postup orgánů inspekce práce při kontrole dodržování ustanovení ZP a stanoví pravidla pro ukládání sankcí pro přestupek nebo správní delikt zaměstnavatelů.

Přečíst celý článek
person
Nové povinnosti zaměstnavatelů podle dohod o práci

Nové povinnosti zaměstnavatelů podle dohod o práci

Nové povinnosti zaměstnavatelů a práva zaměstnanců jsou v roce 2024 v právní úpravě dohod o pracovní činnosti (DPČ) a dohod o provedení práce (DPP). Od 1. ledna 2024 vzniká zaměstnancům pracujícím podle dohody dříve v ní neexistující právo na dovolenou a od 1. července jim musí zaměstnavatelé zajistit účast na nemocenském pojištění.

Přečíst celý článek
person
Je právo na přestávky v práci u dohod konaných mimo pracovní poměr?

Je právo na přestávky v práci u dohod konaných mimo pracovní poměr?

Novela zákoníku práce č. 281/2023 Sb. provedla několik zásadních změn v právní úpravě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr. Zaměstnanci pracující podle dohody o pracovní činnosti (dále DPČ) nebo dohody o provedení práce (dále DPP), budou mít vedle povinností řadu nových výhod., zejména v oblasti pracovní doby ve vztahu k přestávkám v práci.

Přečíst celý článek
person
Kdo vyplatí mzdu při úpadku zaměstnavatele?

Kdo vyplatí mzdu při úpadku zaměstnavatele?

Právo na mzdu za vykonanou práci patří mezi základní práva. Přesto jsou v pracovněprávní praxi situace, kdy zaměstnavatel nemůže tuto povinnost splnit. Je to v případech, kdy se z různých ekonomických důvodů dostane do platební neschopnosti, v současné době do úpadku. I v této nepříznivé sociální situaci je zaměstnanec právně chráněn. Pomocí je zákon o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele (č. 118/2000 Sb. - dále zákon), jehož novelu přijala Poslanecká sněmovna.

Přečíst celý článek
person
Legislativní podpora částečných pracovních úvazků

Legislativní podpora částečných pracovních úvazků

Dne 27.4.2022 jsme v blogu na stránkách European Business School SE informovali o tom, že vláda má v programovém prohlášení podporu kratších pracovních úvazků. V současné době je již tento záměr realizován. Byla přijata novela zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, kterou podepsal prezident republiky. Účinnost novely závisí na jejím publikování ve Sbírce zákonů. Bude – li publikována v červenci, nastane účinnost 1.února 2023, publikace v srpnu znamená účinnost od 1. března 2023.

Přečíst celý článek
person
Vláda bude podporovat kratší pracovní úvazky v roce 2022

Vláda bude podporovat kratší pracovní úvazky v roce 2022

Je nepsaným pravidlem, že nová vláda vždy po volbách vytváří tzv. Programové prohlášení. V něm formuluje své cíle a záměry, kterých hodlá dosáhnout v nadcházejícím volebním období. Nejinak je tomu i v případě vlády, která k tomu dostala mandát od občanů ve volbách v říjnu 2021. Je chvályhodné, že v novém Programovém prohlášení ze 7 .ledna 2022 se objevil bod týkající se pracovněprávní oblasti. Nová vláda chce zaměřit svou činnost i na rozšíření a prohloubení kratších pracovních úvazků.

Přečíst celý článek
person
Skloubení osobního a pracovního života zaměstnance

Skloubení osobního a pracovního života zaměstnance

Firmy ještě nestačily v personální praxi realizovat nedávnou novelu zákoníku práce (dále zák.práce), zejména s problémy kolem dovolené, a již zanedlouho budou muset se vypořádat s novou právní úpravou. Jedná se o právní důsledky nové směrnice EU a Rady o rovnováze mezi pracovním a soukromým životem rodičů a pečujících osob č.2019/1158 z 20.6.2019. Tato směrnice může přispět k harmonizaci a rovnováze plnění úkolů v zaměstnání a povinností v rodině. Dosavadní směrnice Rady ,č. 2010/18/EU, která upravuje podobnou tematiku se ruší od 2.srpna 2022. K tomuto datu jsou členské státy EU povinny tuto směrnici zapracovat do svých vnitrostátních předpisů.

Přečíst celý článek

Ceny studijních programů uvedené na webu jsou bez DPH.