Aktuality

U vzdělávacích institucí by toto mělo být jednou z hlavních činností všech lektorů a vedení. Pokud škola nemá co publikovat a nemá o čem psát (odborné články, blogy, informační texty), tak působí dojmem, že se aktivně nevěnuje vzdělávacím činnostem a nemá tedy ani co nabídnout svému okolí zadarmo. Nemůže se tedy od ní očekávat ani moc kvalitních informací za peníze.
person
Manažerské selhání

Manažerské selhání

Je známou pravdou, že  ekonomická situace zaměstnavatelů je závislá na schopnostech a výkonnosti vedoucích zaměstnanců – manažerů. Požadavky na jejich práci stručně vyjadřuje zákoník práce (dále ZP) v § 11. Vedoucí zaměstnanec by měl efektivně organizovat, řídit a kontrolovat  práci ostatních zaměstnanců a dávat jim k tomu závazné pokyny.

Přečíst celý článek
person
O místní příslušnosti soudních exekutorů

O místní příslušnosti soudních exekutorů

V posledních týdnech se na výsluní zájmu politiků, odborné, ale i laické veřejnosti dostalo téma omezení místní působnosti soudních exekutorů. Místní působnost soudních exekutorů je aktuálně celostátní, kdy oprávněný svým návrhem navrhne exekučnímu soudu, kterého ze soudních exekutorů má vedením exekuce pověřit. Tento systém se má dle názoru mnohých změnit tak, že oprávněný nebude mít možnost si soudního exekutora, který by vymáhal jeho pohledávku, vybrat a bude mu dle předem známého klíče vybrán soudní exekutor místně příslušný dle bydliště povinného.

Přečíst celý článek
person
Ústní skončení pracovního poměru

Ústní skončení pracovního poměru

Uplatňování nového občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., (dále NOZ) v zákoníku práce (dále ZP) přináší v  praxi nejvíce výkladových komplikací v oblasti skončení pracovního poměru. Odchylné je posuzování důsledků při neplatném skončení pracovního poměru (např. nesprávně uvedený důvod výpovědi) a při rozvázání pracovního poměru způsobem, k němuž se nepřihlíží (např. ústní výpověď.) I když ústní skončení pracovního poměru nebývá běžné, přesto se vyskytuje a NOZ i ZP s takovým postupem – i když nezákonným – počítá.  

Přečíst celý článek

Ceny studijních programů uvedené na webu jsou bez DPH.