doc. JUDr. PhDr. Zdeněk Fiala, Ph.D.

se pohybuje v akademické sféře od roku 2007. Odborně se profiluje v oblasti správního správa.
doc. JUDr. PhDr. Zdeněk Fiala, Ph.D.

doc. JUDr. PhDr. Zdeněk Fiala, Ph.D.

Je mj. spoluautorem publikace Správní právo trestní (Leges, 2017) a Správní právo hmotné. Obecná část. (Leges, 2015). Je rovněž vedoucím autorského kolektivu k připravovanému komentáři správního řádu (Wolters Kluwer, 2019). K naznačeným oblastem též publikuje v kolektivních monografiích a odborných časopisech, vystupuje na domácích i zahraničních konferencích a seminářích. Současně působí jako lektor v oblasti dalšího vzdělávání příslušníků bezpečnostních sborů a úředníků veřejné správy. Od roku 2017 působí jako lektor Ústavu práva a právní vědy, o.p.s. a European Business School SE.

Ceny studijních programů uvedené na webu jsou bez DPH.