JUDr. PhDr. Zdeňka Beranová

Vyučuje v předmětu Řádná správa podniku.
JUDr. PhDr. Zdeňka Beranová

JUDr. PhDr. Zdeňka Beranová

Lektorka na European Business School SE a Ústavu práva a právní vědy

Po studiu nastoupila jako podniková právnička Stavebního bytového družstva Prahy 5. Věnovala se družstevní výstavbě, správě objektů, vymáhání pohledávek a dlužného nájemného. Zhruba po pěti letech přešla na právní oddělení centrály Českomoravské záruční a rozvojové banky v Praze, kde se věnovala správě nemovitostí a úvěrové politice. Od spojení obou komor, tj. od roku 1996 vykonává samostatnou advokátní praxi. Ve své dlouholeté praxi se zaměřila na občanské, obchodní, trestní - ex offo, bytové a pracovní právo, má zkušenosti jako insolvenční správce, likvidátor a rozhodce. Působí jako zkušební komisař u společnosti akreditované ČNB. Též vyučuje občanské právo a obchodní právo a publikuje v deníku MF Dnes a dalších. Zaměřuje se na nekalou soutěž, které se věnuje i v rámci PhD. studia u profesora Hajna. Své zkušenosti a dovednosti zúročila v rámci sociální práce a obhájila titul PhDr.

Ceny studijních programů uvedené na webu jsou bez DPH.