Ing. Miroslav Focht, MBA, DBA

Přes 30 let působil v mezinárodním businessu jako CEO, President EMEA (Europe, Middle East & Africa) a člen globálního představenstva IMI plc. Titul MBA získal na Sheffield Hallam University. Je expertem v oblasti Leadershipu, řízení firem, strategie a obchodu. Lektoruje na Ústavu práva a právní vědy a European Business School, kde je garantem programu MBA Management obchodu a programu MSc. Management a Leadership.
Přehrát video
Ing. Miroslav Focht, MBA, DBA

Ing. Miroslav Focht, MBA, DBA

Předseda správní rady

Po studiu na pražské technice jsem získával další vzdělání na prestižních britských a amerických univerzitách. (Harvard, Cranfield, Warwick, US Military Academy West Point, MBA na Sheffield University atd.) Má kariéra v posledních 30 letech se dá rozdělit do dvou částí – 10 let jsem působil v businessu Venture Capital (ICS Inc, USA) jako Project Director a od roku 1995 v globální funkci Vice President & Chief Analyst. Posledních 20 let jsem pracoval pro mezinárodní strojírenskou firmu kotovanou na londýnské burze (IMI plc) v pozicích Generální ředitel, Managing Director Central & Eastern Europe a od roku 2013 jako President Europe, Middle East & Africa a člen globálního představenstva. Má specializace vyplývá z mého vzdělání a profesního backgroundu – Leadership, řízení businessu, rozvoj lidí, Commercial leadership a důraz na etické aspekty businessu. Lektorské činnosti jsem se věnoval vždy, ať už formou mentoringu, vystupováním na otevřených kursech a business konferencích po celém světě. V současné době působím jako garant programu MBA Management obchodu a garant programu MSc Leadership a management na European Business School. Můj lektorský přístup spočívá ve skloubení teorií a modelů z universit a zkušenostmi, které byly prověřeny praxí. Jsem velký fanda podpory kritického myšlení, konstruktivního střetu různých názorů a diskuze. Na mých seminářích nebývá nuda….

Ceny studijních programů uvedené na webu jsou bez DPH.