JUDr. Erik Smola

Absolvent právnické fakulty Západočeské univerzity v Plzni (2006), v roce 2015 obhájil rigorózní práci na Univerzitě Karlově, obor občanské právo (získán akademický titul doktor práv).
JUDr. Erik Smola

JUDr. Erik Smola

Lektor na European Business School SE a Ústavu práva a právní vědy

Exekučnímu právu se věnuje od roku 2006, kdy zahájil pracovní poměr u soudního exekutora nejprve jako exekutorský koncipient, od roku 2010 po složení exekutorské zkoušky jako exekutorský kandidát a zástupce soudního exekutora. V roce 2017 úspěšně absolvoval výběrové řízení na obsazení Exekutorského úřadu Strakonice a byl ministrem spravedlnosti do uvedené úřadu jmenován. Je bývalým členem redakční rady Komorních listů (časopis vydávaný Exekutorskou komorou ČR) a několikrát vystoupil v rámci Právnického podzimu.

Ceny studijních programů uvedené na webu jsou bez DPH.