JUDr. Petr Dobiáš, Ph.D.

Je garantem anglického programu LL.M. International Commercial Law a zároveň v něm učí předmět Mezinárodní obchodní právo.
JUDr. Petr Dobiáš, Ph.D.

JUDr. Petr Dobiáš, Ph.D.

Lektor na European Business School SE a Ústavu práva a právní vědy

Ve své vědecké a pedagogické činnosti se primárně zabývá problematikou řešení sporů v mezinárodním ekonomickém právu (mezinárodní obchodní arbitráž) a evropským mezinárodním právem soukromým (kolizní úprava smluvního a mimosmluvního závazkového práva podle Nařízení Řím I a Řím II) a to jak z hlediska teoretického, tak i praktických možností dalšího rozvoje alternativních způsobů řešení sporů v rámci rozšířené Evropské unie. Dále pak rozhodčím řízením na základě mezistátních smluv o ochraně investic a mezinárodní arbitráží s burzovními komoditami. Petr Dobiáš je spoluautorem publikace Zákon o mezinárodním právu soukromém - komentář (nakl. Leges, 2013) a je autorem monografie Mezinárodní pojistné právo se zřetelem k řešení pojistných sporů v rozhodčím řízení.

Ceny studijních programů uvedené na webu jsou bez DPH.