Ing Karel Šatera, Ph.D., MBA

Vystudoval na ekonomické fakultě VŠB Ostrava a následně na TU VŠB postgraduální studium v oblasti ekonomiky a managementu. V Prague International Bussiness School absolvoval studium MBA. Je držitelem certifikátu daňového poradce a řady kurzů a školení. Působil ve významných manažerských pozicích se zaměřením na zdravotnictví především v oblasti zdravotních pojišťoven. V minulosti pracoval jako generální ředitel Zdravotní pojišťovny Ministerstva vnitra ČR.
Ing Karel Šatera, Ph.D., MBA

Ing Karel Šatera, Ph.D., MBA

lektor na European Business School SE a Ústavu práva a právní vědy

V současné době působí v rámci Ústavu správních a sociálních věd na Fakultě ekonomicko-správní Univerzity Pardubice a rovněž vyučuje na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně a Bussiness Institutu Praha ( program MBA ). Zaměřuje se na management, ekonomiku zdravotnictví, zdravotnické systémy a systémové řízení jakosti. Má rozsáhlou vědeckou a publikační činnost a spolurealizoval a v současném období realizuje, řadu vědeckých projektů zejména z oblasti managementu a zdravotnictví.

Ceny studijních programů uvedené na webu jsou bez DPH.