JUDr. Adam Zítek, Ph.D.

Od roku 2013 působí jako lektor na European Business School SE a Ústavu práva a právní vědy, o.p.s., kde vyučuje předměty Právní vztahy k nemovitostem a Vlastnictví a nájem bytů a nebytových prostorů.
Přehrát video
JUDr. Adam Zítek, Ph.D.

JUDr. Adam Zítek, Ph.D.

Lektor na European Business School SE a Ústavu práva a právní vědy

Vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy, s udělením titulu doktor práv. Absolvoval postgraduální studium na právnické fakultě ZČU Plzeň, kde získal titul Ph.D. v oboru občanské právo. Od roku 1996 působí jako advokát zapsaný v České advokátní komoře. Lektorské činnosti se věnuje od roku 2005. V roce 2016 se stal odborným asistentem na katedře Občanského a pracovního práva Fakulty právních a správních studií VŠFS. Publikuje odborné články v právnických periodikách, je autorem monografie Dopady nového občanského zákoníku na postavení a činnost SVJ a spoluautorem vysokoškolských učebnic Raban, P. et al. Občanské právo hmotné. Relativní majetková práva a Raban, P. et al. Občanské právo hmotné. Závazkové právo. Od roku 2013 působí jako lektor na Ústavu práva a právní vědy, o.p.s. a na European Business School SE, kde vyučuje předměty Právní vztahy k nemovitostem a Vlastnictví a nájem bytů a nebytových prostorů.

Ceny studijních programů uvedené na webu jsou bez DPH.