Doc. JUDr. Olga Sovová, Ph. D.

Docentka v oboru bezpečnostní management a kriminalistika je absolventkou Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Na této vysoké škole získala rovněž titul JUDr. a následně Ph.D. v oboru veřejné právo. Od roku 2023 vyučuje také na Ústavu práva a právní vědy a European Business School SE.
Doc. JUDr. Olga Sovová, Ph. D.

Doc. JUDr. Olga Sovová, Ph. D.

Lektor na European Business School SE a Ústavu práva a právní vědy

Vyučuje na Policejní akademii České republiky v Praze. Specializuje se na správní právo procesní, daňové procesní právo, disciplinární odpovědnost regulovaných povolání a veřejnoprávní otázky zdravotnického práva. Je spoluzakladatelkou Centra zdravotnického práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy (2007), které se od akademického roku 2022/2023 stalo samostatnou Katedrou zdravotnického práva. Doc. Sovová zde externě vyučuje a spolupracuje též s katedrou trestního práva. Doc. Sovová byla v letech 2011-2017 zástupkyní ředitele a poté statutární zástupkyní ředitelky Ústavu sociální práce Univerzity Hradec Králové. V současné době na této Univerzitě externě působí jako akademická pracovnice Ústavu sociální práce Filosofické fakulty. Zabývá se interdisciplinárními a právními otázkami sociální práce. Je autorkou českých i zahraničních publikací v oblasti ochrany veřejných práv pacientů, disciplinární a profesní odpovědnosti zdravotnických a sociálních pracovníků a veřejnoprávní odpovědnosti poskytovatelů zdravotní péče. Doc. Sovová začínala svou právní praxi jako korporátní právnička a od roku 1996 je samostatnou advokátkou. Je činná v Unii rodinných advokátů a je místopředsedkyní Asociace na ochranu ekonomických zájmů Evropské unie v České republice. Pravidelně přednáší též na akcích určených veřejnosti pro popularizaci odborných otázek v oboru zdravotnického práva.

Ceny studijních programů uvedené na webu jsou bez DPH.