Cílem programu je představit a předat posluchačům (doktorandům) nejdůležitější know-how při porozumění problematice mezinárodních vztahů v rámci EU i transatlantických vazeb, diplomacie a aplikace těchto poznatků do praxe. Garantem programu DBA Mezinárodní vztahy a evropská studia je PhDr. Marie Hamplová, Ph.D, která má letité zkušenosti v diplomacii na vedoucích postech na Ministerstvu zahraničí a je oceňovanou expertkou na mezinárodní vztahy a EU. Program je speciálně sestaven pro členy vyššího managementu a top managementu mezinárodních společností nebo českých společností s mezinárodní majetkovou účastí, a dále pro vedoucí pracovníky správních úřadů, ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy, kteří mají v gesci řešení otázek s mezinárodním prvkem. 

Průběh studia

 • studium zahrnuje 3 semestry a celkem 8 studijních předmětů
 • třetí semestr obsahuje předmět, který připravuje na vypracování závěrečné práce
 • u každého předmětu se konají tematická setkání s lektorem v rozsahu 3x 90 minut výuky, účast na nich není povinná
 • student se na plnění studijních povinností připravuje: absolvováním tematických setkání s lektory, konzultacemi s lektorem a samostudiem na základě podkladů dostupných v on-line Studentské sekci
 • z každého modulu se jako výstup vypracovává seminární práce
 • studium je ukončeno zpracováním závěrečné práce a její ústní obhajobou před tříčlennou komisí

Informace o studiu

 • forma: prezenční, interaktivní nebo 100% online studium
 • délka: 14 až 18 měsíců
 • jazyk výuky: čeština
 • podmínky přijetí: ukončené VŠ vzdělání, či profesní vzdělání v programech MBA/LL.M/MPA/MSc. a praxe
 • zahájení studia: říjen 2023 (online studium můžete zahájit kdykoliv)
 • zakončení studia: zpracování závěrečné práce a ústní obhajoba
 • lokalita výuky: Praha 7
 • bonusy ke studiu: přístup do online Studentské sekce, odborné semináře v ceně (mimo výuku, účast není povinná), přístup do e-knihovny BOOKPORT
 • v ceně studia je zahrnuta slavnostní promoce

Přečíst

1. semestr

Dějiny a současnost diplomacie

(PhDr. Marie Hamplová, Ph.D.)

Mezinárodní obchod

(Ing. Bc. Jiří Mihola, CSc.)

Evropské právo

(Prof. PhDr. Miloslav Bednář, CSc.)

Povinně volitelný předmět

2. semestr

Mezinárodní vztahy

(PhDr. Marie Hamplová, Ph.D.)

Současné problémy světové ekonomiky

(Ing. Bc. Jiří Mihola, CSc.)

Evropské ústavní systémy

(PaedDr. Václav Netolický)

Povinně volitelný předmět

3. semestr

Metodologie závěrečné práce

(PaedDr. Václav Netolický)

Závěrečná práce

Povinně volitelné předměty

Povinně volitelné předměty
Farmaceutické právo v praxi Doc. JUDr. Olga Sovová, Ph. D.
Executive Leadership Ing. Miroslav Focht, MBA, DBA
Arbitráž a jiné formy ADR na Slovensku JUDr. Milan Vojtek, LL.M.
Současné problémy eurozóny PhDr. Marie Hamplová, Ph.D.
Vybrané otázky z veřejné diplomacie PhDr. Marie Hamplová, Ph.D.
Lidská práva a svobody v EU Prof. PhDr. Miloslav Bednář, CSc.
Ekonomické teorie PhDr. Marie Hamplová, Ph.D.
Mezinárodní vztahy PhDr. Marie Hamplová, Ph.D.

Úhrada školného

Studium na splátky

101 900 Kč
Prestižní titul
Živá výuka
Začátek: říjen 2023
Publikace v PDF
Elitní lektoři

Přihlásit

Studium ve dvou

89 900 Kč
Prestižní titul
Živá výuka
Začátek: říjen 2023
Publikace v PDF
Elitní lektoři

Přihlásit

Online studium

90 900 Kč
Prestižní titul
Online videa
Začátek: kdykoliv
Publikace v PDF
Elitní lektoři

Přihlásit

Podmínky přijetí ke studiu

 • Programy MBA, LL.M., MSc. a MPA - je vyžadováno ukončené vysokoškolské vzdělání, a to minimálně v bakalářském studijním programu, nebo ukončené profesní vzdělávání alespoň v programu BBA (LL.B.). Z tohoto požadavku lze ovšem udělit individuální výjimku, a to v případě prokazatelně doložené praxe na manažerské pozici v trvání 3 let.
 • Programy DBA a LL.D. - je vyžadováno ukončené vysokoškolské vzdělání, a to minimálně v magisterském studijním programu, nebo ukončené profesní vzdělávání alespoň v programu MBA (LL.M.) a prokazatelně doložená praxe na manažerské pozici v trvání 5 let.
 • Programy BBA a LL.B. - zájemci postačí ukončené středoškolské vzdělání doložené maturitním vysvědčením.

Jak je hodnocen tento program?


4.1 / 5 Hodnotilo: 59 lidí