Cílem modulu je získat přehled o společenských, ekonomických, politických a bezpečnostních procesech, souvislostech a předpokladech, které od konce poloviny 17. století až do počátku našeho století formovaly a ovlivňovaly vývoj, současnou podobu a charakter mezinárodních vztahů a jejich aktérů. Důraz bude kladen zejména na problematiku bezpečnosti, vývoje a teorie konfliktů a válek v mezinárodních vztazích, mezinárodního terorismu, globalizace.

Obsah modulu:

Základní okruhy studia:

 • Mezinárodní vztahy a politika – vymezení a stanovení základních pojmů (hierarchie, centrum, periferie, semiperiferie, symetrie, asymetrie, hegemon, polarita)
 • Mezinárodní vztahy jako věda – dějiny oboru a jeho teoretické modely, koncepty, východiska a pojmy (idealismus, realismus, systémová analýza, teorie her)
 • Války a ozbrojené konflikty jako prostředek a faktor mezinárodních vztahů – teorie ozbrojených konfliktů a válek, typologie konfliktů
 • Aktéři mezinárodních vztahů – státy, mezinárodní organizace, nevládní organizace, nadnárodní firmy (OSN, NATO, OBSE, WTO, IMF, Světová banka, OPEC, aj.)
 • Svět a Evropa v době Studené války – rozpad protiněmecké koalice, formování a vývoj sovětského bloku, vznik vojenských bloků NATO a Varšavské smlouvy, politika détent
 • Země „třetího světa“ jako faktor mezinárodních vztahů a politiky v době bipolárního světa  - proces dekolonizace, blízkovýchodní problém
 • Ozbrojené konflikty v době Studené války – izraelsko-arabské války, válka Irák-Írán, války mezi Indií a Čínou, válka o Falklandy atd.
 • Východ a Západ v závěru Studené války  - smlouvy o odzbrojování, válka v Afghánistánu, program hvězdných válek
 • Rozpad Sovětského bloku. Konec dějin nebo střet civilizací? – války v Jugoslávii a SSSR a vznik nových států, rozšiřování NATO
 • Vzestup mezinárodního terorismu a organizovaného zločinu v druhé polovině 20. a počátkem 21. století – IRA, RAF, Brigáde Rose,
 • Hlavní problémy a hrozby mezinárodních vztahů a bezpečnostní politiky po konci Studené války -  lokální konflikty, migrace, životní prostředí, ropa, islamismus, nástup nových velmocí (Čína, Jižní Korea, Brazílie, Indie)
 • Globalizace a uspořádání globálního systému – základní pojmy globalizace, šest historických vln formování globálního systému
PhDr. Marie Hamplová, Ph.D.

PhDr. Marie Hamplová, Ph.D.---

Člen správní rady a lektor na European Business School SE

Garantka programu MBA Mezinárodní vztahy a evropská studia