Obsah modulu:

Cílem tohoto modulu je objasnit principy tvorby odborného textu, přičemž bude pozornost zaměřena především na tyto oblasti:

  • charakteristické znaky odborného textu
  • volba a upřesnění tématu
  • předmět zkoumání, cíle a hypotézy
  • fáze přípravy, pracovní plán
  • metodologie
  • práce se zdroji informací(včetně bibliografických citací)
  • stylistická úprava odborného textu
  • formální úprava, aplikace grafických prvků
  • formy prezentace odborného textu

Studenti budou mít k dispozici odborný výukový text zahrnující základní pravidla tvorby odborného textu včetně přehledných ukázek v rozsahu 30 s. a pět PwP prezentací. Pro ujednocení formy závěrečného výstupu studia bude k dispozici elektronická verze šablony disertační práce.

PaedDr. Václav Netolický

PaedDr. Václav Netolický---

Lektor na European Business School SE a Ústavu práva a právní vědy

Vyučuje v předmětech Metodologie závěrečné práce, Evropská veřejná správa a Evropské ústavní systémy.