JUDr. Ladislav Jouza

Advokát, rozhodce, člen České advokátní komory, lektor Ústavu práva a právní vědy, o.p.s. a European Business School SE. Je autorem řady odborných článků zejména z oblasti pracovního práva. Legislativně se podílel na všech zásadních novelách pracovněprávních předpisů, zejména zákoníku práce, včetně předpisů o zaměstnanosti a o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele, které byly Ministerstvem práce a sociálních věcí zpracovány a zákonodárnými orgány přijaty. V průběhu pracovní činnosti na MPSV byl členem pracovní komise Legislativní rady vlády. Je držitelem stříbrné a bronzové medaile prof. rytíře A. Randy za teoretický a praktický přínos pracovnímu právu. Má širokou odbornou publikační a pedagogickou činnost v oblasti pracovního práva a personální práce. V roce 2016 obdržel prestižní ocenění Právník roku 2016 v oblasti pracovního práva. V roce 2017 byl jmenován členem správní rady Ústavu práva a právní vědy, o.p.s.
person
Kdo jedná za zaměstnavatele?

Kdo jedná za zaměstnavatele?

S otázkou vyslovenou v titulku se setkává každý z nás, kdo se uchází o zaměstnání nebo v jeho průběhu uplatňuje vůči zaměstnavateli pracovněprávní nároky. Na koho se obrátit, s kým vyjednávat, kdo může za zaměstnavatele závazně rozhodnout, tedy právně jednat?

Přečíst celý článek
person
Výpověď bez uvedení důvodu?

Výpověď bez uvedení důvodu?

Ve své dlouholeté legislativní činnosti na Ministerstvu práce a sociálních věcí jsem se mnohokráte setkal s požadavky podniků, aby byla do zákoníku práce (dále ZP) zařazena možnost výpovědi z pracovního poměru bez uvedení důvodu. Nikdy nebyly tyto návrhy akceptovány, neboť by to bylo v rozporu s ochranou slabší strany v pracovněprávních vztazích, tedy zaměstnance. 

Přečíst celý článek
person
Mají  ženy nižší mzdu než muži?

Mají ženy nižší mzdu než muži?

Odpověď na titulek dnešního blogu je mimo veškerou pochybnost: ženy mají někdy při  stejné práci nižší mzdu než muži. Orgány EU nás proto neustále nabádají k nápravě. Moje zkušenosti z legislativní a advokátní praxe v oblasti pracovního práva  potvrzují, že po právní stránce nemůžeme v této oblasti již nic udělat. Řešení v pracovněprávní oblasti je – myslím – dostatečné. Ale nepředbíhejme.  

Přečíst celý článek
person
Trest za neodvádění pojistného

Trest za neodvádění pojistného

Ve své advokátní praxi se stále setkávám se zaměstnanci seniorského věku, kteří před odchodem do starobního důvodu zjišťují, že za ně některý ze zaměstnavatelů neodváděl pojistné na sociální zabezpečení. Nemohu tvrdit, že na tyto dlužníky máme účinný lék, ale v těchto pro zaměstnance citlivých situacích, může hodně pomoci. Jedná se o hrozbu trestního postihu, který umožňuje trestní zákoník č. 40/2009 Sb.(dále jen „TZ.“) 

Přečíst celý článek
person
Pracovní smlouvu ústně nebo písemně?

Pracovní smlouvu ústně nebo písemně?

V důsledku růstu ekonomiky se zvyšuje počet zaměstnanců, s nimiž zaměstnavatelé sjednávají pracovní smlouvy. Je to opačný trend od nedávné doby,kdy se zaměstnavatelé se zaměstnanci „loučili“ v počtu, který daleko přesahoval počet nově uzavřených pracovních poměrů. Je proto účelné, abychom upozornili na možné a časté chyby a nedostatky, kterých se zaměstnavatelé  dopouštějí a jsou v advokátní praxi velmi časté.

Přečíst celý článek
person
Právo být zapomenut

Právo být zapomenut

Titulek nevyjadřuje situace, kdy bychom měli zapomenout na dávného přítele (spolužáky) nebo na prožité chvíle, ale připomíná postup správce údaje (např. zaměstnavatele) podle nového nařízení EU o ochraně osobních údajů (GDPR). Ovšem než nějaká osoba, v našem případě zaměstnanec  může být „zapomenut“ a tedy  údaje o něm  by měly být vyřazeny z evidence, např. z personální agendy, musí se nejdříve v „rejstříku“ zaaměstnavatele objevit.           

Přečíst celý článek
person
Sousedé se nesoudí?

Sousedé se nesoudí?

Léto je dobou pro přátelská posezení při grilování, koupání v zahradních bazénech, kamarádská vyprávění historek skutečných i neuvěřitelných a vůbec je časem pro „utužování „ sousedských vztahů zejména na chalupách a chatách.  

Přečíst celý článek
person
Dovolená bez souhlasu zaměstnavatele

Dovolená bez souhlasu zaměstnavatele

Je doba dovolených a prázdnin. Právní předpisy (zejména zákoník práce) nám však říkají, že si ji můžeme čerpat jen tehdy, určí – li nám její nástup zaměstnavatel. Výjimky jsou možné, mnoho zaměstnanců však o nich neví. Mnohdy vycházejí z neznalosti pracovněprávních předpisů ze strany zaměstnavatelů. Zaměstnanec může totiž někdy nastoupit na dovolenou bez souhlasu zaměstnavatele.

Přečíst celý článek

Ceny studijních programů uvedené na webu jsou bez DPH.