JUDr. Ladislav Jouza

Advokát, rozhodce, člen České advokátní komory, lektor Ústavu práva a právní vědy, o.p.s. a European Business School SE. Je autorem řady odborných článků zejména z oblasti pracovního práva. Legislativně se podílel na všech zásadních novelách pracovněprávních předpisů, zejména zákoníku práce, včetně předpisů o zaměstnanosti a o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele, které byly Ministerstvem práce a sociálních věcí zpracovány a zákonodárnými orgány přijaty. V průběhu pracovní činnosti na MPSV byl členem pracovní komise Legislativní rady vlády. Je držitelem stříbrné a bronzové medaile prof. rytíře A. Randy za teoretický a praktický přínos pracovnímu právu. Má širokou odbornou publikační a pedagogickou činnost v oblasti pracovního práva a personální práce. V roce 2016 obdržel prestižní ocenění Právník roku 2016 v oblasti pracovního práva. V roce 2017 byl jmenován členem správní rady Ústavu práva a právní vědy, o.p.s.
person
Jak si chránit know-how?

Jak si chránit know-how?

Jedním z předpokladů pro podnikatelské úspěchy firmy je uplatňování know- how, které patří do jejího výrobního, obchodního i technologického tajemství. Nejčastěji s ním přicházejí do styku manažeři firmy, statutární zástupci i další vedoucí zaměstnanci. Je proto pochopitelné, že každá firma se snaží chránit své poznatky, pracovní a technologické postupy a další úseky své podnikatelské činnosti. Nejde jen o ochranu zaměstnavatele před konkurencí, ale v zájmu zlepšení ekonomické situace i o další významnou skutečnost: o udržení zakázek, práci po týdenní stanovenou pracovní dobu apod.

Přečíst celý článek
person
Pět let s novým občanským zákoníkem

Pět let s novým občanským zákoníkem

Občanský zákoník č. 89/2012 Sb., (dále „o.z“) je koncem roku 2018  v praxi účinný již pět let. I když před počátkem jeho účinnosti byl jeho obsah kritizován, dosavadní praxe prokázala opak.  Jedním z odvětví, kde se úspěšně uplatňuje, je pracovní právo. Chci z pohledu advokáta připomenout pět let jeho aplikace v pracovněprávních vztazích s důrazem na některé osvědčující se instituty. Většinu z nich zákoník práce č. 262/2006 Sb. (dále „ZP“) již neobsahuje a musíme je „hledat“ v o.z.   

Přečíst celý článek
person
K rozjezdu živnosti pomohou právní předpisy

K rozjezdu živnosti pomohou právní předpisy

Stále stoupá počet těch, kteří podnikají jako osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) .Přitom málokdo ví, že v praxi mohou významnou roli hrát právní předpisy, zejména zákon o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb.( dále ZOZ). Umožnuje OSVČ efektivní nástup do podnikatelské činnosti po poskytnutí příspěvku od úřadu práce.

Přečíst celý článek
person
Zaměstnanec má právo na informace od zaměstnavatele

Zaměstnanec má právo na informace od zaměstnavatele

Zákoník práce (dále ZP) v řadě ustanovení obsahuje povinnosti zaměstnavatele informovat o určitých otázkách zaměstnance. Tomu odpovídá právo zaměstnanců požadovat tyto informace.  Informování zasahuje do období před vznikem pracovního poměru a dále do jeho průběhu, zejména při významných ekonomických nebo organizačních rozhodnutích.

Přečíst celý článek
person
Rada zaměstnanců jako partner vedení firmy

Rada zaměstnanců jako partner vedení firmy

Jen málo zaměstnavatelů i zaměstnanců má vědomosti o tom, že vedle odborových organizací mohou na pracovištích působit další subjekty zastupující zaměstnance - jde o rady zaměstnanců (dále rady). Podrobnosti jsou stanoveny v § 281 a násl. zákoníku práce (ZP).  Jedná se o volený orgán z řad zaměstnanců, který má nejméně tři a nejvýše 15 členů. Pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci mohou být voleni zástupci v závislosti na celkovém počtu zaměstnanců zaměstnavatele a na rizikovosti vykonávaných prací. Je možné ustavit nejvýše jednoho zástupce na 10 zaměstnanců.

Přečíst celý článek
person
S autem do zaměstnání

S autem do zaměstnání

Každý z nás to prožívá, někdo téměř každodenně: kolony aut v ranní špičce, zaplněná prostranství a parkoviště před pracovištěm. Jízda autem do a ze zaměstnání, je již – i přes těžkosti – neodmyslitelnou skutečností. Tyto situace rovněž přinášejí určité těžkosti a problémy, které většina z nás – na štěstí – ještě nepocítila. Je však nutné s nimi počítat a vědět, jak na ně reagovat. Auta zaparkovaná po absolvování cesty do zaměstnání bývají často terčem vandalů nebo jsou poškozena neúmyslným jednáním kolegů řidičů. Jak se potom se škodou na autě vypořádat.:mohu se obrátit na zaměstnavatele, aby škodu nahradil, neboť k ní došlo na parkovišti podniku?  

Přečíst celý článek
person
Úředník a občan – věčné konflikty?

Úředník a občan – věčné konflikty?

Jistě se s tím setkal každý z nás. Přijdete na úřad,kde narazíte na úředníka- mírně řečeno - s jeho nevlídným – přístupem, jako byste ho obtěžovali. Nejmarkantněji se tento vztzah projevuje na úřadech,, které jsou nejblíže lidem – obcích, městech, krajích. Přitom již řádku let platí zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků (dále ÚSC), který se snaží napomoci zkvalitnění veřejné správy tím, že klade zvýšené a zvláštní požadavky na práci úředníků v obecních, městskýchh i krajských úřadech. Samozřejmě, magistrát hlavního města Prahy nevyjímaje. Nabízí se tedy srovnání právní úpravy s reálnou skutečností.

Přečíst celý článek
person
Jak s letošní dovolenou?

Jak s letošní dovolenou?

Odpovědi na otázku vyslovenou v titulku našeho blogu mohou být různé. Někteří z nás ji využili k radovánkám na mořských plážích či na toulky po horských velikánech, jiní si ji „vyberou“ k vánočním pobytům nebo si ji ponechávají na jarní prázdniny. Otazníky kolem letošní dovolené však mohou nastat ve všech případech.

Přečíst celý článek
person
Kdo jedná za zaměstnavatele?

Kdo jedná za zaměstnavatele?

S otázkou vyslovenou v titulku se setkává každý z nás, kdo se uchází o zaměstnání nebo v jeho průběhu uplatňuje vůči zaměstnavateli pracovněprávní nároky. Na koho se obrátit, s kým vyjednávat, kdo může za zaměstnavatele závazně rozhodnout, tedy právně jednat?

Přečíst celý článek

Ceny studijních programů uvedené na webu jsou bez DPH.