JUDr. Ladislav Jouza

Advokát, rozhodce, člen České advokátní komory, lektor Ústavu práva a právní vědy, o.p.s. a European Business School SE. Je autorem řady odborných článků zejména z oblasti pracovního práva. Legislativně se podílel na všech zásadních novelách pracovněprávních předpisů, zejména zákoníku práce, včetně předpisů o zaměstnanosti a o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele, které byly Ministerstvem práce a sociálních věcí zpracovány a zákonodárnými orgány přijaty. V průběhu pracovní činnosti na MPSV byl členem pracovní komise Legislativní rady vlády. Je držitelem stříbrné a bronzové medaile prof. rytíře A. Randy za teoretický a praktický přínos pracovnímu právu. Má širokou odbornou publikační a pedagogickou činnost v oblasti pracovního práva a personální práce. V roce 2016 obdržel prestižní ocenění Právník roku 2016 v oblasti pracovního práva. V roce 2017 byl jmenován členem správní rady Ústavu práva a právní vědy, o.p.s.
person
Nápoje od zaměstnavatele zdarma

Nápoje od zaměstnavatele zdarma

Titulek nesvádí k domněnce, že v době zákazu požívání alkoholu na pracovišti a v pracovní době i mimo něj, by měl zaměstnavatel poskytovat tyto druhy nápojů. Jde „jen“ o významnou povinnost zaměstnavatele, která je v horkých letních dnech velmi aktuální.

Přečíst celý článek
person
Letní brigády se blíží

Letní brigády se blíží

Letní měsíce  jsou pro žáky a studenty nejen obdobím klidu a odpočinku, ale mnohdy i příležitostí pro brigády a pracovní výpomoci. Při současném nedostatku pracovních sil je jejich pomoc zaměstnavateli vítaná. Pracovněprávní předpisy sice neuvádějí pojem "brigáda," ale rozumí se tím pracovní zapojení mladých lidí nejen v průběhu prázdnin, ale i ve školním roce. Není na škodu si připomenout několik „brigádních“ právních zajímavostí.

Přečíst celý článek
person
Mohou děti pracovat?

Mohou děti pracovat?

Práce dětí je celosvětovým problémem. Není žádným tajemstvím,že i v České republice se setkáváme s prací dětí ve věku do 15 let, zejména o prázdninách. Většinou se jedná o " pracovní" vztah podle občanského zákoníku  na nejrůznější práce, např. při roznášce propagačních letáků, novin, různých tiskovin, práce u čerpacích stanic, občerstvovacích stánků apod. 

Přečíst celý článek
person
Nevyplacení mzdy – a co dál?

Nevyplacení mzdy – a co dál?

Motto: Vítkovické strojírny prosperity propustily 550 lidí. Zaměstnanci dostali mzdy naposledy v lednu 2018. V praxi nejde o ojedinělý případ. Řada podniků řeší svoji platební neschopnost tím, že neposkytují zaměstnancům mzdy. Jde sice o porušení práv uvedených v Listině základních práv a svobod a v řadě dalších zákonů, ale lidem konstatování moc nepomůže. Mají však pomoc v  dalších právních předpisech zejména v zákoně o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele (č.118/2000 Sb.)

Přečíst celý článek
person
Čas, ten nemá slitování

Čas, ten nemá slitování

ale ani jedním z nás. Část textu populární písně se plně uplatňuje v pracovněprávních vztazích. Stačí, když zaměstnanec promešká nějakou zákonnou lhůtu a může se se svým nárokem vůči zaměstnavateli rozloučit. Ale to platí i naopak.

Přečíst celý článek
person
Je nutné sjednat pracovní náplň?

Je nutné sjednat pracovní náplň?

K úvaze v dnešním blogu mě přiměly názory některých zaměstnavatelů, že nemusí sjednávat nebo stanovit pracovní náplň zaměstnance, ale že stačí pouze uvést druh práce. To je sice pravda, ale vymezení pracovní náplně je oboustranně výhodné – jak pro zaměstnance, tak i pro zaměstnavatele.

Přečíst celý článek
person
Zdravý nemocný aneb předstírání nemoci v práci

Zdravý nemocný aneb předstírání nemoci v práci

Snad mi dramatik Jaen – Baptiste Poquelin známější pod jménem Moliere promine titulek použitý z jeho známé divadelní hry, ale nemůže být výraznější označení pro lidi, kteří předstírají nemoc. Firmám tím způsobují nemalé ztráty. Opatřením, které by mělo postihnout „simulanty“, je možnost zaměstnavatelů kontrolovat dodržování dočasného režimu práce neschopného zaměstnance (dále jen „režim pojištěnce“). Oprávnění zaměstnavatele je stanoveno v § 192 zákoníku práce (ZP).

Přečíst celý článek

Ceny studijních programů uvedené na webu jsou bez DPH.