Vedení založené na silných stránkách – lídři ve své síle

Marcus Buckingham je jeden z autorů, který stál u zrodu „vlny“ opírající se o silné stránky a dlouhodobě se tomuto tématu („strengths-based“ přístup) věnuje. Jako jeden z prvních „odhalil“ tři prolínající se vlny, které přístup založený na silných stránkách formovaly a ovlivnily (Buckingham 2005, 2007, 2008, 2011). Dobře se to hodí ke shrnutí základů a tomu, co zaznělo na mém webináři Leadership založený na silných stránkách 25.4.2024.

Tři vlny vytváří koherentní nastavení mysli a přináší pozitivní nástroje, které mají potenciál sjednotit a překlenout oblasti osobního života, podnikání a managementu i psychologie jednotlivce.

 

 

Tři vlny

První zformoval Peter Drucker v 70. letech minulého století. Byla to revoluce silných stránek v řízení, naznačená v Druckerově knize The Effective Executive, poprvé publikované v roce 1966. V češtině vyšel překlad v roce 1992 a v roce 2008 (2. vydání) pod názvem Efektivní vedoucí (Drucker, 2008).

 

Druhá vlna zasáhla pole organizačního rozvoje a řízení změn díky konceptu uznalého dotazování (Appreciative Inquiry), které jsem krátce přiblížil v minulém článku. Koncept obrátil orientaci ze „zaměření na problém“ k „zaměření na život“ (od toho, co nefunguje k tomu, co funguje, je uváděno v život a je životodárné a životaschopné). Proč je to tak důležité? Protože organizace jsou živoucími systémy – generativní, plodící, v hmotném i nehmotném slova smyslu. Změna zde znamená něco plodného/plodícího lepší budoucnost, nejen nápravu či opravu (řešení) něčeho z minulosti.

 

To je také cesta (a třetí synergická vlna), kterou vyšlapává psychologie. Pozvánka k tomu, pole psychologie otočit – od toho, co je s člověkem špatně, k tomu, kdy a proč je život, dobrý, smysluplný a vtahuje nás k plné angažovanosti v něm. Ano, třetí vlnou je nástup pozitivní psychologie.

 

Vedení založené na silných stránkách představuje synergii a společné působení či „surfování“ na zmíněných vlnách. Když změníte pohled na život, změníte život sám. Organizační i osobní. Potřebujete k tomu překonat řadu (kognitivních) zkreslení. Psal jsem o nich např. v článcích zde>> a zde>>. Každý totiž děláme „strašné chyby“ (Sibony, 2020). Ať jde o negativitu, podceňování, zobecňování, přeceňování neutrality nebo změnu, založenou na deficitu.

 

Ovlivňuje to naše nastavení mysli a vnímání. Byť drobná změna ve vnímání může způsobit obrovskou (seismickou) změnu v (našem) světě. K však tomu potřebujeme být zvídaví, zkoumat, ptát se, studovat. Zvídavost a zvědavost je přirozenou silnou stránkou charakteru člověka. Studujete-li negativní, stáváte se tím, co studujete. Hledáte-li, studujete a jste-li zvídaví vůči tomu, co je dobré (ve vás, v organizaci, v druhých lidech), stáváte se lepšími – lidmi, lídry, manažery… Neurovědy to naštěstí již potvrzují, bohužel mnohdy kulhá úroveň našeho vědomí a vnímání.

 

 

Co je co?

Literatura nabízí různá vysvětlení a definice. Pokusím se pár pojmů osvětlit.

 • Talent je vrozená schopnost nebo dar, který někdo má, speciální kapacita, která talentované osobě umožňuje, že některé věci jdou snadněji. Je to opakující se vzorec myšlení, jednání a chování, které je pro danou osobu charakteristické a která se trvale a přirozeně u ní vyskytuje. Talent nelze změnit.
 • Úroveň znalostí je to, co jsme si vytvořili studiem určité oblasti. Je to interní kognitivně strukturovaná inteligence, kterou v dané oblasti dosahujeme.
 • Kompetence nebo dovednosti jsou to, co jsme schopni dělat jako výsledek tréninku, praktikování a znalostí, které jsme získali studiem.
 • Silná stránka se skládá z rovnoměrných částí talentu a investování (do tréninku, rozvoje dovedností a přidávání znalostí v určité oblasti), které lze opakovaně vyjádřit/projevit v situacích, kdy se jedinec cítí silný a energetizovaný, je úspěšný a chce přispět.
 • Slabina je překážka, bránící schopnosti být úspěšný.

 

Proto mohou být vaše silné stránky násobiteli, mít multiplikační efekt. Silné stránky vás posilují a „zvětšují“ (nejde o růst ega), protože představují vaše nejlepší já, vaše já v tom nejlepším slova smyslu a světle. K tomu, abychom se tak mohli (ve svých rolích) vidět a cítit, potřebujeme nové oči. Můžete pozvat své silné stránky do mnoha oblastí organizačního a osobního života. O tam byla řeč na webináři 25.4.2024 i na mých webinářích k silným stránkám charakteru v uplynulých letech (zde>> a zde>>). Pokračovat budeme webinářem 6.6.2024 a dalšími články.

 

Dejte si tedy dárek. Naučte se vidět co je nejlepší, co je možné, co je příštím krokem. Vybavte se na cestu zvídavostí a otázkami. Přijměte riziko, Experimentujte. Možná/pravděpodobně budete příjemně překvapeni.

 

 

Leadership založený na silných stránkách

 

V krátkosti se teď podívejme na to, co se myslí organizací založenou na silných stránkách a co v tomto světle znamená leadership založený na silných stránkách.

 

Na silných stránkách založená organizace jsou ty, které zahrnují skupiny, rodiny a komunity, vědomě a viditelně navržené a řízené k pozdvižení silných stránek, jejich kombinování a zvětšování. Celkově k zesilování našich nejvyšších lidských silných stránek směrem do vnějšího světa.

 

Leadership založený na silných stránkách má za cíl identifikovat silné stránky, stavět na nich a zesilovat je ve všech lidech v organizaci a také v organizaci jako celku. Stejně tak konstruktivním způsobem nakládat ze slabinami, pokud vezmeme v úvahu první část SWOT, kde výraznou měrou hraje roli právě lidský faktor, charakter, talenty a silné stránky či slabiny členů organizace. Takové lídrovství dosahuje toho, že každý táhne za jeden provaz a stejným směrem - k organizačnímu úspěchu, v oblastech všeobecného blaha a prospěchu.

 

 

Pecka (a reflexe) na závěr

 

V angličtině jsou krásné slovní hříčky. Jednou z nich je „ideální pecka“ (IDEAL PIT), která v sobě obsahuje semínka, jako zárodky nového. Jak taková ideální pecka se semínky vypadá v češtině?

I – osvětlete to, čeho chcete více (Iluminate)

D – rozviňte silné stránky, kompenzuje jimi slabiny (Develop)

E – experimentujte, učte se, modifikujte (Experiment)

A – přijměte autenticky to, co je a mělo by být (Accept)

L – hledejte dobré úmysly, důvody a vysvětlení (Look for)

 

P – na pozitivitě záleží (Positivity)

I – účast a angažovanost jsou klíčem (Involvement)

T – načasování a přítomnost jsou prvořadě (Timing)

 

Tato ideální pecka je ideálním způsobem, jak implementovat (zasadit a nechat vyrůst) paradigma založené na silných stránkách. Není to náhodný proces. Vyžaduje poznání, úsilí, komunikaci (hodí se k tomu kruhová komunikace), odhození masek atd.

 

Takže… Určitou reflexi, byť v měřítku tohoto krátkého článečku si jistě můžete dovolit. Navrhuji pro začátek, abyste prozkoumali své odpovědi na následující otázky (můžete napsat i do komentářů).

 • Jaké první myšlenky vás napadly/napadají, když čtete tyto řádky o leadershipu založeném na silných stránkách (a o IDEAL PIT)?
 • Myslíte si např., že pozitivita je klíčem? Jak ji osobně praktikujete?
 • A co si myslíte o účasti a angažovanosti?
 • Do jaké míry věříte tomu, že rozvoj se děje, pokud rozvíjíte silné stránky a ne, pokud se snažíte odstranit slabiny?
 • Co si stabilně připomínáte, když vedete lidi?
 • Chtěli byste svou práci lídra/manažera založit na filozofii silných stránek? Proč? Proč ne?
 • Kdy jsou věci pro vás přirozené? Kdy (a v čem) v rolí lídra strádáte?

 

Udělali jste to? Jaké „aha“ vám naskočilo?

 

Na základě této reflexe nepoznáte své silné stránky, ani to není účelem. Ale třeba vás to k nějakému „aha momentu“ přivede. Pokračovací a doplňující webinář bude 6.6.2024 na téma Od silných stránek ke štěstí v práci a zpět. Těším se na vás.

 

Nicméně… Dejte vědět do komentářů, pokud vás silné stránky zajímají a chtěli byste je poznat a dále rozvíjet u sebe nebo v organizaci. Pracuji s metodikami VIA a Profil silných stránek a rád vás procesem provedu, budu inspirovat nebo seznámím hlouběji s podrobnostmi.

 

Hodně zdaru v hledání a využití své síly!

 

 

Literatura

 • BUCKINGHAM, Marcus. The One Thing You Need To Know … About Great Managing, Great Leading and Sustained Indivisual Success. New York: Free Press, 2005. 304 s. ISBN 0-7432-6165-4.
 • BUCKINGHAM, Marcus. Go Put Your Strengths to Work. New York: Free Press, 2007. 270 s. ISBN 0-7432-6167-8.
 • BUCKINGHAM, Marcus. The Truth About You: Your Secret to Success. Nashville: Thomas Nelson, 2008. 112 s. ISBN  978-1-40020-226-3.
 • BUCKINGHAM, Marcus. StandOut: The Groundbreaking New Strengths Assessment from the Leader of Strengths Revolution. Nashville: Thomas Nelson, 2011. 227 s. ISBN 978-1-40020-237-9.
 • DRUCKER, Peter. Efektivní vedoucí. 2. vyd. Praha: Management Press, 2008. 205 s. ISBN 978-80-7261-189-8.
 • SIBONY, Olivier. Chystáte se udělat strašnou chybu. Jak kognitivní zkreslení kazí váš byznys a jak to můžete změnit. Brno: Jan Melvil Publishing, 2020. 280 s. ISBN 978-80-7555-115-3-

 

Ceny studijních programů uvedené na webu jsou bez DPH.