Štěstí jako součást řízení – cíle, role, návyky

Na seminářích rád sdílím pohled na management/řízení jako na proces vytváření a udržování takového prostředí, v němž lidé jako jednotlivci i ve skupinách či týmech dosahují stanovených cílů. Taková definice je dosti obecná, čímž ukazuje, že vše, co v organizacích děláme spolu/vytváří prostředí pro lidský výkon a jeho žádoucí efekty. To, v čem lidský výkon a jeho efekty spořívají, a jaké jsou cíle, to už je individuální „otisk palce“ jednotlivých organizací. Určité perspektivy nám nastiňuje např. koncept strategického řízení (a měření), který se před lety zrodil pod nálepkou Balanced Scorecard. Jeho základní a výchozí perspektivou jsou LIDÉ. Je zde řada možností a příležitostí pro stanovení cílů v oblasti rozvoje a vzdělávání, budování informačního a znalostního kapitálu, organizační kultury, týmové spolupráce, motivace apod. Vesměs samé „měkké“ věci.

Cíle pro štěstí a role podporující štěstí (a pohodu)

Patří do těchto cílů i fenomén ŠTĚSTÍ a lidského prospívání? Jsem přesvědčen, že ano. Štěstí a životní pohoda nepatří pouze do „Life“ části jiné balance, a to WLB (Work-Life Balance). Různá pojetí moderního managementu do oblasti štěstí v práci zahrnují více než spokojenost. Pohoda zaměstnance (a rozhodně tím nemyslím nějakou „vatu“ a „růžové obláčky“ bez cílů odpovědnosti apod.) ovlivňuje vztahy, angažovanost, agilitu, nastavení mysli a samozřejmě v neposlední řadě pozitivně i dosahování cílů, vhodné prostředí a manažerskou mantru v moha firmách – „výkon“ ve formě finančních parametrů.

Nikdy jsem se v praxi osobně nesetkal v Česku s člověkem, který by zastával roli manažera štěstí, byť takové role existují. Určitou dobu jsem ve své roli kouče koketoval s pojmem kouč štěstí, protože se v koučování zaměřuji na využití silných stránek a potenciálu lidí. Hledání cest, jak nově či jinak využít své silné stránky patří mezi jednu z vědecky ověřených a vyzkoumaných způsobů, jak zvýšit svou pohodu a pocit štěstí. Když jsem před pár lety při studiu pozitivní psychologie absolvoval na Yale University kurz, týkající se „vědy o štěstí a prospívání“, byly tam prezentovány výsledky výzkumů, které potvrzují, že pozitivní vliv na štěstí mají následující faktory.

 

 • Nové způsoby využití (top 5) silných stránek
 • Užívání si (utvářet a mít zážitky apod.)
 • Vyjadřování vděčnosti za lidi a věci ve vašem životě
 • Projevovat malé laskavosti (druhým i sobě)
 • Utvářet nové sociální kontakty
 • Cvičit (min. 30 min. několikrát týdně)
 • Spát min. 7 hodin několikrát týdně
 • Meditovat (zpočátku stačí 5-10 minut denně)

 

Umím si docela dobře představit (a sám to aplikuji), že jsou to oblasti, kde lze ve velké míře nastavit cíle a záměry, a to jak v osobním životě, tak je i podpořit v pracovním životě a rolích. I práce s angažovaností a využitím silných stránek může být zážitkem, je možné vyjadřovat vděčnost mnoha lidem, situacím a okolnostem, lidé k sobě mohou být v pracovních vztazích laskavější, hlídat si spánkový režim a fyzické aktivity, budovat vztahy apod. Jen je důležité dostat tyto věci do hledáčku manažerské práce. Přitom nemusí jít o roli manažera štěstí či kouče štěstí.

Na druhé straně je zřejmé, že oporu pro tyto faktory štěstí a pohody neposkytnu vyhořelý manažer či nadřízený sám o sobě z nějakých důvodů nešťastný.

Protože mě baví pozitivní psychologie (a hledání propojení na osobní a manažerský svět a osobní či organizační strategie), jsem již několik let dobrovolníkem celosvětového hnutí Action for Happiness (AfH - akce pro štěstí), jehož posláním je inspirovat a motivovat lidi po celém světě k drobným praktickým krokům ve prospěch štěstí a životní pohody a ovlivňovat tak své vlastní štěstí a štěstí druhých (např. ve svém okolí). Jedním z inspiračních „nástrojů“ je měsíční kalendář drobných akcí, který komunita sdílí. Pro inspiraci je zde lednový kalendář. Únorový najdete např. na mém blogu v sekci Ke stažení.

 

Obr. 1 – Kalendář akcí pro štěstí – leden 2024.

Zdroj: Action for Happiness

 

Aktivity v Action for Happiness (jako inspirace i pro manažery) se „točí“ kolem deseti oblastí (můžete si je srovnat s výš uvedenými osmi oblastmi studia z Yale University).

 

 • Dávání (dělejte laskavé věci pro druhé)
 • Vztahy (spojte se s lidmi)
 • Cvičení (pečujte o své tělo)
 • Uvědomování (žijte život všímavě)
 • Zkoušení (stále se učte novému)
 • Směřování (mějte cíle, na které se můžete těšit)
 • Odolnost (najděte způsoby, jak se můžete rychle vzpamatovat)
 • Emoce (hledejte co je dobré)
 • Přijetí (buďte v pohodě s tím, kým jste)
 • Význam/smysl (buďte součástí něčeho většího)

Platí zde stejná „zásada“ – pokud v tomto duchu není manažer „srovnaný“ sám se sebou, těžko se z něj stane inspirátor a podporovatel pohody a prospívání v organizačním prostředí. A věřte, že jsem se ve své praxi naopak setkal s velkým množstvím manažerů, kteří nezvládali v tomto duchu své emoce, neviděli smysl své práce, neměli jasnou v širším směřování či nedokázali sami sebe přijmout takoví jací jsou (natož pak druhé lidi a své podřízené).

 

Návyky štěstí

Štěstí (nebo obecně well-being) je široké téma, které tento článek neobsáhne. Je však možné postupovat krůček po krůčku (krok PO KROKu). Na tematických setkáních se těmto věcem věnuji spíše „mezi řečí“, protože štěstí a prospívání není součástí oficiální náplně „mých předmětů“ ve studiu MBA a dalších. Jako dobrovolník AfH však s kolegyní Lenkou poprvé v Česku otvíráme virtuální kurz Action for Happiness s názvem Happiness Habits (Návyky štěstí). Jde o šest setkání na platformě Zoom, každé v rozsahu dvou hodin. Jste zváni, příspěvek je dobrovolný a slouží k podpoře činnosti AfH. Z mé strany jde o dobrovolnou, neplacenou aktivitu. Přestože podklady a procedura probíhá v angličtině, naše vstupy jsou v češtině, protože chceme tuto platformu otevřít zejména pro zájemce z Česka a Slovenska

 

Obecně jde v kurzu o cestu rozhodnutí a budování malých kroků a návyků, které však mohou každého dovést k velkým změnám. Virtuální kurz postihuje tato témata:

 • Vděčnost
 • Sebe-péče
 • Vztahy
 • Odolnost
 • Laskavost
 • Smysl a význam

 

Sami si zkuste představit uplatnění nejen v osobním životě, ale i aplikaci v pracovních rolích.  Třeba upřímným zodpovězením si následujících otázek:

 • Komu a za co jsem nejvíce vděčný v práci? Jak to dotyčné osobě vyjadřuji?
 • Jak konkrétně pečuji sám/sama o sebe, abych mohl/a pečovat v rámci možností o druhé (své kolegy, podřízené…)?
 • Čím posiluji v kolektivu vzájemné vztahy? Do jaké míry umím naslouchat a jsem ve vztazích empatický/empatická?
 • Jakými kroky pěstuji svou odolnost a schopnost znovu se vzchopit po nepříjemných (životních, pracovních…) událostech?
 • Kvůli čemu mě kolegové v práci mohou považovat za laskavého člověka, jak projevuji drobnou laskavost sobě a druhým?
 • V čem vidím význam své práce? Jak se tento význam propojuje se smyslem mého života?

 

Sdílet, inspirovat se pohledem odborníků či definovat si kroky „jak s tím dál“ můžete na zmíněném kurzu (nebo jinými cestami).

 

Dejte vědět, pokud vás to více zajímá. Můžete si na téma štěstí a prospívání v práci udělat i svou privátní seminární práci, kterou vám nikdo nebude hodnotit. Štěstí je v našich rukou, srdcích a mnohdy „v hlavě“ a nastavení mysli. I jako předmět studia, zkoumání a zejména praktického experimentování. Tak „hodně štěstí“ ve studiu a životě!

 

 

 

Ceny studijních programů uvedené na webu jsou bez DPH.