Příroda a les jako součást procesu řízení

Mou oblíbenou definici managementu jako procesu řízení je, že jde o proces vytváření a udržování prostředí pro lidský výkon či chcete-li pro individuální, skupinové nebo týmové dosahování organizačních cílů.

Zřejmě se implicitně předpokládá, že tento proces řízení probíhá uvnitř organizace, myšleno mezi „čtyřmi stěnam“i kanceláří a hal. Pokusme se však rozšířit tuto perspektivu o prostředí přírody obecně či konkrétně lesa.

 

Prostředí lesa a přírody

V lese již prostředí bývá vytvořeno, dotváří jej a udržuje přírodní cyklus ročních období a aktuální počasí a povětrnostní podmínky. Vane-li vítr v lese, je to jiné, než když pomyslně „vane vítr změn“ v organizaci. Ve střehu jsou jiné smysly a emoce, pokud jsme uvnitř místnosti nebo venku (outdoor) a tam třeba i „uvnitř sebe“. 

Pozitivní vliv přírody a lesa na naše zdraví, prospívání, eliminaci stresu, prevenci vyhoření apod. je již myslím mimo jakoukoli diskusi (protože i vědecky a výzkumy docela robustně podloženo). Ostatně, svědčí o tom i prorůstání ve známost konceptů, které s lesem a jeho vlivem na zdraví a pohodu pracují – lesní lázeň (Shinrin-Yoku) lesní terapie nebo třeba lesní mysl, o níž chci psát a na níž je zaměřen i webinář 16.11.2023.

Lesní mysl (Metsämieli, Forest Mind) je koncept, který se před 10 lety zrodil ve Finsku (autorkou je Sirpa Arvonen). Primárně je to program nefyzických cvičení mentálních dovedností, který je navržen tak, aby posiloval léčivý a ozdravný efekt lesů (a přírody obecně). Využívá (pozitivní) psychologie, všímavosti (mindfulness) a (životního) koučování s podporou přírody či imaginace přírody. Přírodní prostředí je pojítkem, které napomáhá soustředění, zaměření, relaxaci a schopností bytí v přítomném okamžiku. Toho výrobní haly, kanceláře (open space, home office…) či zasedací místnosti nejsou vždy schopny.

 

Využití lesní mysli v procesu řízení je zatím stejně neobvyklé jako využití transparentní kruhové komunikace, o níž byl můj minulý webinář a články na „školním“ blogu ÚPPV před webinářem a po něm.

 

Lesní mysl podporuje mentální dovednosti

Mentální dovednosti praktikované ve cvičeních Lesní mysli lze využít např. k:

 • rozpoznání vlastních reakcí a pocitů
 • pozorování prostředí, toho, co se v něm děje a jak na to reaguje naše vlastní mysl
 • tříbení myšlenek, utváření predikcí a plánů
 • získávání informací, jejich vybírání, interpretování a analyzování
 • procesu zapamatování, imaginace (představivosti) a reminiscence (vzpomínání)
 • přijetí/akceptování sebe sama a ocenění sebe sama
 • přijetí pohybů/hnutí/roztěkanosti… vlastní mysli
 • analyzování vlastního sebe-obrazu a sebe-úcty
 • analyzování a hodnocení zkušeností a učení
 • stanovení cílů a rozhodování

 

Tak schválně – které z výše uvedených bodů se nehodí k dobrému řízení a dobrému lídrovi či manažerovi? 

Výzkumy ukazují, že 10 minut v přírodě snižuje krevní tlak, 20 minut v přírodě zlepšuje náladu a hodina v přírodě/lese zbystřuje pozornost. Co znamená 10 minut, 20 minut a 60 minut na vaší obvyklé poradě?

Proč tedy nevyužít prostředí lesa, parku, zahrady, kousku přírody v areálu formy apod. k cvičením, které podpoří výše zmíněné uplatnění mentálních dovedností?

 

Do lesa na poradu, sdílení, rozhovor ve dvojici…

Instruktoři a průvodci Lesní mysli, jejichž síť je rozprostřena po celé České republice vám rádi pomohou projít procesem, který napomůže vaší komunikaci, vztahům, řízení… a sestaví vám individuální „menu“ cvičení Lesní mysli pro jednotlivce i týmy ke kontextu, který chcete „řešit“ s pomocí přírodního či lesního prostředí (relaxace, reflexe, plánování, příprava na změny…). Převeďte kus svého času a komunikace či řízení z prostředí „čtyř stěn“ do přírody. Využijte benefitů Lesní mysli, těch pojmenovaných i těch postranních.

 1. Najděte si čas na aktivity/cvičení Lesní mysli.
 2. Nechte působit magii přírody/lesa a užijte si proces.
 3. Otevřete své smysly a nechte působit magii okamžiku.
 4. Dívejte se dopředu, co je dobré (pro vás, tým, organizaci), co potřebujete (vy, tým, organizace), co chcete (vy, tým, organizace) … a sledujte impulsy myšlenky, pocity…
 5. Ptejte se sami sebe, co přinášíte z tohoto momentu.

 

Zde je příklad modifikace cvičení, které má název „To nejlepší pro mě“, v modifikaci „To nejlepší pro firmu“. Cvičení trvá cca. 10 minut a jeho účelem je povzbudit mentální dovednosti zaměřené na prospívání, spokojenost, zlepšení pocitu naděje, respektu a akceptování situace.

 1. Na procházce lesem (sami ve skupině manažerů) vezměte v úvahu co můžete dělat nebo čím můžete být. Aby vám to dávalo smysl, dobrý přístup a obnovilo vaši vitalitu.
 2. Přemýšlejte v intencích „to nejlepší pro mě/firmu“
  1. Co je pro mě/firmu nejlepší v tomto období života?
  2. Co je pro mě/firmu nejlepší dnes?
  3. Co je pro mě/firmu nejlepší v tomto okamžiku?
 3. Na jaká zlepšení jste přišli? Co si odnesete s sebou do diskuse s kolegy? Můžete uspořádat kruhové sdílení na místě (pravidla najdete v článku zde).

 

 

Ilustrační foto z lesního parku v Klimkovicích na Hýlově.

Zdroj: archiv Libor Friedel

 

Další podrobnosti padnou v kontextu strategie a řízení změn na webináři 16.11.2023 a pak po webináři v dalším článku zde na blogu. Těším se na vaši virtuální účast, v případě dotazů apod. piště do komentářů nebo mi napište na e-mail libfri@gmail.com.

Nezapomeňte, že každý z nás je sám sobě expertem na své vlastní prospívání a pohodu (well-being). Své prospívání má i každá organizace. Ekonomické, právně-legislativní i kulturní a vztahové. Poznávání vlastních smyslů, pozorování, reakce, myšlenky a emoce zvyšují sebe-uvědomění a rozvíjí dovednosti pro udržování pohody. Týká se to i manažerských rolí a vztahů a prospívání v procesu řízení.

 

(Jste-li z Ostravy a okolí, můžete zažít mou „ochutnávku“ Lesní mysli v lesním parku Klimkovice-Hýlov, v sobotu 18.11.2023 Více informací zde či zde, přihláška je tady.)

 

 

Ceny studijních programů uvedené na webu jsou bez DPH.