Budoucnost ICT na dosah, aneb nezapomeňme na všude přítomný cloud

Analytičtí pracovníci firmy Gartner sepsali ve své zprávě pět hlavních trendů do roku 2014. Jakým směrem se IT ubírá a jak bude vypadat blízká budoucnost?

Gartner, 2012: vybrané hlavní trendy do roku 2014
Konzumerizace IT – všudypřítomné chytré telefony a tablety, vyšší ICT gramotnost, všude přístupný cloud – škálovatelné, nekonečné zdroje k dispozici všude kde jsou potřeba, posun k mobilním technologiím – pohodlí a flexibilita.

Zpráva analytických odborníků firmy Gartner představuje hlavní trendy do roku 2014, jakým směrem se informační technologie budou vyvíjet a jak bude vypadat nedaleká budoucnost. Podle Gartnera již brzy uživatelé budou vnímat role stolního počítače jakousi minulostí, i když stále stolní počítač je z určitého pohledu pomyslným středem současného digitálního života. Dle analytiků tuto roli převezmou cloudové služby. Pokud se podíváme kolem sebe, již dnes zaplavují trh chytrá mobilní zařízení, a to především v podobě tabletů, chytrých telefonů, dotykových zařízení apod., u kterých je samozřejmostí přístup do sítě Internet, a to bez ohledu na způsob připojení. Chytré zařízení bez možnosti tohoto připojení můžeme již dnes přirovnat k poměrně drahému poznámkovému bloku na baterky. Novou počítačovou éru má především přinést kombinace shora uvedených trendů.

1. Konzumerizace IT
První trend můžeme spatřit v podobě konzumerizace IT. Tento trend v současné době nalézáme především ve firemním sektoru. Hlavní a silná vlna ovšem podle Gartnera teprve dorazí a bude mít obrovský dopad na všechny aspekty informačních technologií. Současně trend druhotně podpoří i vyšší technické znalosti uživatelů (a zároveň rozdílné očekávání od technologií) spolu s vyšším množstvím dostupných a výkonných mobilních zařízení.

2. Virtualizace
Druhým velkým trendem vidí Gartner virtualizaci, která již mnohé v IT oblasti změnila. Virtualizace do jisté míry zajišťuje technologickou svobodu a to především od typu zařízení, operačního systému či procesorové architektury, na které aplikace běží. S přihlédnutím k tomuto, lze bez jakýchkoliv větších problémů provozovat staré aplikace a procesy na nových infrastrukturách.

3. Apifikace
Třetím trendem v pořadí je tzv. „apifikace“. Apifikací označují analytici jako změnu návrhu, poskytování a využívání aplikací zákazníky s výrazným vlivem na to, jak jsou aplikace vyvíjeny a řízeny v korporátním prostředí. S větší oblibou a dnes již velmi často využívají aplikace ke svému chodu serverové či cloudové služby, a nejsou tak vázané na zařízení samotné, na kterém jsou provozovány.

4. Všude přístupný cloud, aneb cloud stále s námi…
bigstock-touch-pad-concept-31114436

Čtvrtým trendem je všude přístupná cloudová služba, která neoddiskutovatelně otevírá novou epochu digitální doby a zcela nové možnosti. Všichni uživatelé mohou mít škálovatelné a takřka „nekonečné“ zdroje k dispozici všude kde potřebují. Dopad na IT infrastrukturu je tak obrovský. Uživatelům již odpadá mnoho starostí, i to zda-li je to jejich aktuální podoba dat (typická otázka, se kterou se potýkáme dnes již běžně: „Kde mám ten dokument na poradu, co jsem před časem připravoval a chystal? V domácím počítači, v notebooku, na flashce či na počítači v práci?“ Obvykle na každém tomto zařízení nalezneme rozpracovanou verzi námi hledaného). S cloudovým řešením je toto vše minulostí, cloud je stále s námi na každém kroku a vždy přístupný, máme tedy technologickou svobodu, protože jak již bylo zmíněno, cloudové služby nejsou vázány na zařízení, na kterém jsou provozovány. Dnes ve velké oblibě je zálohování chytrých telefonu a zařízení právě do cloudového prostoru (pokud pravidelně zálohujeme veškerá data chytrého telefonu či zařízení, tj. především kontakty, kalendáře, poznámky, aplikace, nastavení apod.), nemusíme při jeho ztrátě, technické závadě či výměně za nový resp. pokročilý model ztrácet hlavu, úsměv a naději. Vezměme-li v úvahu, že vlastníme např. chytrý telefon/chytré zařízení s „jablíčkem“, přechod/výměna na nový model je otázkou pár minut, bez jakéhokoliv zásahu a chytrý telefon se obnoví do Vámi požadovaného a touženého stavu, tedy jakákoliv data máme vždy s sebou…

Posledním trendem, na který ve své analýze Gartner poukázal, je obecně posun k mobilním technologiím. Ve spojení se všude přítomným cloudem totiž dokážou mobilní zařízení ve znamení nových technologií zajistit a povětšinou splnit řadu výpočetních úloh a kompromisy jsou u uživatelů převáženy pohodlím a flexibilitou, kterou mobilní zařízení primárně nabízejí.

„Kombinace těchto trendů spolu s nezadržitelným vývojem nových technologií přivádí novou éru osobních cloudů“, říká Steve Kleynhans, viceprezident Gartneru. Výsledkem bude podle Kleynhanse budoucí snížení významu jednotlivých zařízení a středem digitálního světa se již brzy stane osobní cloud. Naše známé „klasické PC“ je již tedy minulostí, zůstane pouze jednou z možností přístupu a ztratí svou dlouholetou a „klasicistní“ roli.

Dle mého názoru nejen touto kombinací trendů může druhotně zajistit výživnou a časem i ornou půdu, a to nejen pro aplikaci „Masově otevřených online kurzů“ (Massive open online courses – Mokce), „Bezešvého“, sceleného učení (Seamless learning) a Učení „v davu“ (Crowd learning). Pevně doufám, že dnešní vzdělávání a současné formální vzdělávací systémy budou pružně reagovat a implementovat inovace zítřků a blízké budoucnosti, které již usilovně „klepou“ na dveře, a to ze všech stran. Svět se mění, vývoj a pokrok nezastavíme, zkusme tedy sešlápnout plyn, a o to více se již připravovat…

Zdroje
http://www.gartner.com/technology/home.jsp
http://en.wikipedia.org/wiki/Gartner

Zajímavé odkazy
http://www.gegcr.cz/
http://www.i-sen.cz
http://www.mooc-list.com/
http://www.pil-network.com
http://www.modernivyucovani.cz/

Ceny studijních programů uvedené na webu jsou bez DPH.