PhDr. Mgr. Ing. Lukáš Smutný, MBA, MSc., Ing.Paed.IGIP

PhDr. Mgr. Ing. Lukáš Smutný, MBA, MSc. se narodil 25. 12. 1982 v Ostravě, ve které vystudoval obor Automatizace a počítačová technika na Vysoké škole báňské – Technické univerzitě Ostrava. Následně studoval obor Školský management v bakalářském studijním programu Specializace v pedagogice na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy, kde dále pokračoval ve studiu navazujícího magisterského programu v oboru Management vzdělávání. Současně úspěšně ukončil svá postgraduální studia mezinárodních vzdělávacích programů MBA a MSc., které se dotýkaly nejen oblastí řízení lidských zdrojů a personálního managementu. Od 1. června 2015 působí jako ředitel Střední školy gastronomie, oděvnictví a služeb ve Frýdku-Místku. Do funkce byl jmenován Radou Moravskoslezského kraje a jmenovací dekret přebíral z rukou hejtmana Moravskoslezského kraje Miroslava Nováka dne 7. května 2015. Během své dosavadní profesní kariéry mimo jiné působil jako pedagog a vedoucí pracovník ve školství a také jako lektor a garant kvalifikačních studií, týkající se především oblastí aplikace školského práva a řízení pedagogického procesu, a to v různých vzdělávacích institucích po celé České republice. V roce 2012 začal působit jako autorizovaná osoba ustanovena Ministerstvem průmyslu a obchodu a Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy pro profesní kvalifikace a současně o rok později jako soudní znalec jmenovaný předsedkyní Krajského soudu v Ostravě z pověření ministra spravedlnosti. Již čtyři roky je garantem programu MBA pro ředitele škol a školských zařízení, pořádaného Ústavem práva a právní vědy, o.p.s. a v roce 2016 se stal také autorizovaný lektor pro oblast společného vzdělávání.

Ceny studijních programů uvedené na webu jsou bez DPH.