MBA na European Business School

Na trh přichází European Business School SE, jejímž mám tu čest být ředitelem, v silném období, kdy finanční krize, zdá se, ustupuje, a čeští i zahraniční manažeři se budou moci opět soustředit na své vzdělávání a nesledovat jen strmý pád akcií jejich podniků, jako tomu bylo – bohužel – až příliš často v uplynulých 5 letech. Dovolte mi proto pár základních slov o našem studiu. 

Detaily se můžete projít na našich stránkách, pokud by Vám jakékoliv informace chyběli, obracejte se na naši informačí linku podatelna@ebschool.eu nebo přímo na mě osobně na mail patrik.spannbauer@ebschool.eu .

Především, k MBA studiu jsou přijímáni pouze uchazeči s minimálně bakalářským vysokoškolským vzděláním anebo s dostatečnou, zejména manažerskou praxí. Jaká manažerská praxe je dostatečná, prověřuje speciální odborná komise European Business School a uchazeče o splnění podmínek k přijetí neprodleně vyrozumí.

Studium MBA programů je zpravidla jeden až dvouleté, nejčastěji 3-semestrální. Vyučovacím jazykem MBA programů ve světě je v drtivé většině angličtina. Na European Business School učíme 2 programy v anglickém jazyce, a to program MBA Business Development, a program LL.M. International Commercial Law. Ostatní programy učíme v jazyce českém. Studium je rozděleno do 3 semestrů a trvá v návaznosti na aktivitu studenta 12-16 měsíců, nejdéle však 24 měsíců.

Podle zdrojů wikipedie se průměrné roční školné ve vyspělých západních zemích pohybuje zhruba kolem 10.000 až 20.000 EUR, na nejprestižnějších školách může však přesáhnout i 50.000 EUR. K tomu doplňuji, že v České republice je to částka zpravidla o poznání nižší, a ceny se pohybují od 120.000 do 300.000,- Kč, kdy tato stropní cena je dána tam, kde je studium akreditováno prestižní světovou MBA školou. European Business School je po tomto srovnání cenově pro své posluchače velice příznivá a snaží se studium přiblížit i těm manažerům, kteří jsou úspěšní, ale disponují pro své vzdělání částkou 121.000, kterou nadto nemusí mít našetřenu, neboť si splátky studia mohou rozložit až do 4 úhrad.

MBA programy na European Business School poskytují jak teoretické vzdělání v základních disciplínách managementu, tak zvládnutí nezbytných praktických manažerských dovedností, jakými jsou např. řešení problémů, rozhodování, jednání a komunikace. Během studia se rovněž využívají aktivní metody jako případové studie.

Vyučované předměty European Business School jsou zaměřeny vždy na určitou konkrétní manažerskou disciplínu.

Tak. A teď jen sebrat odvahu a říci si: „Zvládnu To!„

Držím Vám při Vašem rozhodování palce a těším se na Vás.  :-)

Mgr. Patrik Spannbauer
Ředitel European Business School SE

V Praze dne 1. září 2013

Ceny studijních programů uvedené na webu jsou bez DPH.