doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc.

Stal se zakládajícím členem a viceprezidentem České společnosti pro rozvoj lidských zdrojů. Je partnerem vzdělávací a poradenské společnosti Consilium Group a autorem řady publikací, například Řízení lidí v organizaci, Slovník řízení lidských zdrojů, Deset nejobtížnějších situací manažera, 10 nejdražších manažerských chyb, Deset kroků k vyššímu výkonu zaměstnanců, Motivace a odměňování pracovníků, Ekonomie bez mýtů a iluzí, Přestaňte se v práci stresovat, Jak lépe nakládat s časem ad. S Ústavem práva a právní vědy a European Business School spolupracuje od roku 2011, je garantem programů Leadership a Management lidských zdrojů, předsedou správní rady EBS a autorem několika skript pro posluchače (Management lidských zdrojů, Firemní kultura a identita, Případové studie z managementu lidských zdrojů, Psychologie řízení a vedení zaměstnanců).
person
Mimořádné události a teorie osamělého střelce

Mimořádné události a teorie osamělého střelce

Vznikne-li v organizaci problém nebo dokonce mimořádná událost, přispěchá její vedení zpravidla s prohlášením, že příčinou bylo individuální pochybení lidského činitele. Vyloučí tím jakýkoli „systémový“ problém čili možnost, že by příčinou mohly být i širší nedostatky řízení. Snahu uklidnit veřejnost lze pochopit, otázkou však je, zda tento přístup pomáhá organizaci samotné. Individuální pochybení ani mimořádné události totiž zpravidla nepadají z nebe.

Přečíst celý článek
person
Ekonomika na volné noze

Ekonomika na volné noze

Nápady, na kterých stojí podnikatelské inovace, se občas opakují. Ekonomiku dvacátého století předznamenal vynález Henry Forda – montážní pás umožňující levnější a rychlejší výrobu. Zdá se, že ekonomiku dvacátého prvého století předznamenává nápad, který je jeho obdobou. Uplatňuje se však v oblasti služeb.

Přečíst celý článek
person
Zvykněte si  (více) naslouchat

Zvykněte si (více) naslouchat

Naslouchání je klíčovým předpokladem komunikace. Je proto i jedním z nejdůležitějších předpokladů úspěchu, a to prakticky ve všech oblastech života. Je i účinným nástrojem úspory času a omezování vlastního stresu. Nasloucháte-li totiž ostatním pozorněji, dokážete se zpravidla vyhnout řadě konfliktů.

Přečíst celý článek
person
Jak čelit neschopnosti

Jak čelit neschopnosti

K řadě méně příjemných skutečností života patří, že ne všichni lidé jsou natolik schopní, jak to jejich úkoly či požadavky práce vyžadují. Občasné setkávání se s neschopností je tak nevyhnutelným průvodním rysem života. Chceme-li se vyvarovat zbytečnému stresu, který tato skutečnost přináší, je třeba s neschopností při kontaktech předem počítat a nebrat si ji osobně.

Přečíst celý článek

Ceny studijních programů uvedené na webu jsou bez DPH.