doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc.

Stal se zakládajícím členem a viceprezidentem České společnosti pro rozvoj lidských zdrojů. Je partnerem vzdělávací a poradenské společnosti Consilium Group a autorem řady publikací, například Řízení lidí v organizaci, Slovník řízení lidských zdrojů, Deset nejobtížnějších situací manažera, 10 nejdražších manažerských chyb, Deset kroků k vyššímu výkonu zaměstnanců, Motivace a odměňování pracovníků, Ekonomie bez mýtů a iluzí, Přestaňte se v práci stresovat, Jak lépe nakládat s časem ad. S Ústavem práva a právní vědy a European Business School spolupracuje od roku 2011, je garantem programů Leadership a Management lidských zdrojů, předsedou správní rady EBS a autorem několika skript pro posluchače (Management lidských zdrojů, Firemní kultura a identita, Případové studie z managementu lidských zdrojů, Psychologie řízení a vedení zaměstnanců).
person
Hospodářsko-politické dilema: vytvářet místa nebo hodnoty?

Hospodářsko-politické dilema: vytvářet místa nebo hodnoty?

Úspěšnost vládních politik se běžně hodnotí podle toho, kolik pracovních míst vytvořily. Zaměření hospodářské politiky na tvorbu míst je však samo o sobě nesmyslné, ignoruje-li hodnoty, které tato místa vytváří. Úkolem vlády není vytvářet jakákoli místa, ale přispívat k tvorbě míst, která vytvoří hodnoty vyšší či nové.

Přečíst celý článek
person
Historie ukazuje, že obavy z deflace jsou zbytečné

Historie ukazuje, že obavy z deflace jsou zbytečné

Tentýž jev může mít různé příčiny: vzroste-li naše tělesná teplota, může to být známkou horečky, stejně jako důsledkem toho, že jsme se ponořili do relaxační horké lázně. Ještě než se proto začneme určitého projevu obávat, je rozumné si všimnout, jaké příčiny k němu vedly. Teprve poté, pokud vůbec, je namístě uvažovat o možné terapii.

Přečíst celý článek
person
Paradoxy času

Paradoxy času

Trvalou součástí novoročních předsevzetí je snaha vtěsnat do vlastního napjatého časového harmonogramu činnosti, kterým jsme dosud nevěnovali dostatečnou pozornost, a vypustit naopak ty, kterým času věnujeme příliš. S dostatečným odstupem se nám totiž ty prvé jeví jako důležitější, zatímco ty druhé jako podstatně méně významné či dokonce jako škodlivé. Tato předsevzetí většinou nebývají příliš úspěšná. Čas však s sebou nese i další paradoxy.

Přečíst celý článek
person
Široká vzdělanost vs. know-how a kvalita řízení

Široká vzdělanost vs. know-how a kvalita řízení

Podle rozšířeného názoru vyžaduje hospodářský růst vysoce vzdělanou pracovní sílu. Ještě více to údajně platí v podmínkách „znalostní ekonomiky“, za kterou je dnešní hospodářství pokládáno. Skutečnost je však složitější. Co o růstu a blahobytu ekonomik skutečně rozhoduje, není všeobecná úroveň vzdělanosti, ale firemní know-how a  kvalita řízení.

Přečíst celý článek
person
Úkolem vlády není ničit osobní odpovědnost

Úkolem vlády není ničit osobní odpovědnost

Profesor C.N. Parkinson, průkopník ve výzkumu fungování veřejných institucí, již před lety napsal, že některé organizace jsou natolik napadené nebezpečnou nákazou, kterou mohou dále šířit, že je nestačí zrušit. Bezpečnější je nechat strhnout i budovu, ve které sídlí. V centru Prahy, kde sídlí Česká exportní banka a Exportní garanční a pojišťovací společnost (EGAP), by toto řešení bylo asi komplikované. Možná by však i tak stálo za zvážení.

Přečíst celý článek

Ceny studijních programů uvedené na webu jsou bez DPH.