Zaručeně funkční návod na produktivitu

Bylo nebylo, dávno tomu. Zhruba před sto lety žil v USA jeden z tehdy nejbohatších mužů světa, průmyslník a podnikatel v lodní dopravě, který se však nespokojoval s touto svojí výjimečnou pozicí a dále se snažil být krok před ostatními konkurenty.

Nepřemýšlel pouze o procesech na venek, tedy jak více vydělat nebo ušetřit na nákladech, ale přišel s myšlenkou na zvýšení výkonu svého týmu. Nic převratného.

 

Ale on se v rámci této myšlenky rozhodl výkonnost zvýšit tím, že najde lepší způsob, jak dokončovat zadané úkoly. To je samozřejmě myšlenka, se kterou se potýká většina manažerů dnes a denně, ať už proto, že chtějí nebo musejí. A přece existuje jednoduchá, ale dokonalá metoda, jak výkonnost zvýšit.

  1. Na konci každého pracovního dne sepište šest nejdůležitějších věcí, které musíte následující den udělat. Nepište více jak šest položek.
  2. Uspořádejte těchto šest úkolů podle jejich důležitosti.
  3. Na začátku následujícího dne se koncentrujte pouze na první úkol (jsou přece sepsány podle důležitosti, takže začnete tím nejdůležitějším). Dokud ho nesplníte, nepřestávejte na něm pracovat a nepřeskakujte na další úkoly.
  4. Takto postupujte až do konce seznamu. Na konci dne přesuňte veškeré nedokončené úkoly na nový seznam šesti položek na následující den.
  5. Opakujte tento postup každý den.

Tato strategie zní podezřele jednoduše a zcela jistě si teď říkáte, že je odtržená od reality dnešních dnů (pokud si to rovnou neříkáte o mě?!). Přesto místo okamžitého odsuzování dané metody zkuste zapřemýšlet, jak může mít něco tak triviálního takovou váhu. Je totiž dostatečně jednoduchá na to, aby fungovala. Základní kritikou podobných metod bývá, že nepočítají s nárazovými úkoly, které přicházejí od nadřízených, nebo nám někdo řekne, že jsou prioritnější. 

Ceny studijních programů uvedené na webu jsou bez DPH.