Vzdělávání je prima věc

Zdravím srdečně všechny příznivce e-magazínu European Business School. Dnes si povíme něco o vzdělání. Podle klasických definic je vzdělání souhrn znalostí, které získáváme pomocí procesu vzdělávání, výuky a studia, a specifických vědomostí. Původ slova vzdělání („edukace“) odkrývá i její funkce: latinské slovo educare pochází z kořenů znamenajících „vedení ven“ nebo „vedení vpřed“. Hm… „Vedení ven“ nebo „vedení vpřed“, už to je myslím úžasné…

V našem vzdělávacím systému můžeme říci, že vzdělávání každého z nás začíná po narození a pokračuje během života. Podle některých zdrojů existují dokonce teorie, že vzdělání začíná už před porodem, jak bylo zaznamenáno některými rodiči hrajícími na některý z hudebních nástrojů nebo mluvícími na dítě v děloze doufajíce, že tím ovlivní vývoj dítěte. Nakolik jsou takové teorie spekulativní nebo nikoliv, nedovedu posoudit. :-)

Z hlediska psychického naplnění je vzdělání důležité a vážíme si každého úspěchu na tomto poli, protože to znamená, že jdeme dál, že na sobě pracujeme a chceme v životě něco dokázat, což je kladně hodnoceno nejenom naším sociálním okolím, ale promítá se to i do našeho vlastního sebehodnocení. A když budu sobecký, kromě dobrého pocitu dostaneme za úspěch ve škole občas i nějaký ten dárek. J A je dobře, že to platí v dětství i v dospělosti stejně, protože odměňovat se za dobré a pozitivní věci se má. Vzdělávat se je prostě prima. :-)

Pro některé lidi úsilí a úspěchy denního života poskytují mnohem více uspokojení než formální škola. Mezi neformální vzdělávání bychom mohli klidně zařadit i výuku v rámci programů MBA a LL.M., a to nejen na European Business School a na Ústavu práva a právní vědy, ale i celkově, neboť i když zde pochopitelně existují pevné osnovy studia, studium je daleko více kreativnější, než na klasických státních školách a je postaveno daleko více na dialogu a předávání zkušeností, než na zkoušení určitého penza memorovaných znalostí, (které student „minutu“ po složené zkoušce vypouští z hlavy ven). :-)

Dlouhodobé vzdělávání, vzdělávání dospělých, se v poslední době stále rozšiřuje, žijeme ve světě motivačních knih a informačního boomu, nikdo nechce zůstat pozadu, a i když je podle mého názoru v životě pracovním i osobním vždy nejdůležitější selský rozum :-), jsou MBA-školy nabízející dálkové studium pro vytížené manažery jednoznačným pozitivem již jen proto, že na určitém místě kumulují odborníky z řad lektorů a odborníky z řad studentů, neboť i studenti se rekrutují převážně z odborníků z praxe. Studium MBA tak generuje krásné situace, kdy studenti nejsou vůči lektorovi v podřízeném postavení, ale svoje vědomosti s ním konzultují a tato zpětnovazební komunikace posuzuje studia MBA o „level výš“.

Jsem za Ústav práva a právní vědy moc rád, že se nám podařilo navázat spolupráci právě s European Business School a věřím, že naše společné programy si najdou pověstnou cestu k srdcím českých manažerů a o „level výš“ posunou i vzájemné interakce mezi našimi studenty, na kterých nejen ve sféře vzdělávání, ale i v životě přeci nejvíc záleží.

Milá European Business School, hodně štěstí!

Luděk Lisse
ředitel Ústavu práva a právní vědy, o.p.s.

V Praze dne 9. 9. 2013

Ceny studijních programů uvedené na webu jsou bez DPH.