Vysoká škola – Nevyšlo to, co dál?

Pokud vás nepřijali na žádnou vysokou školu, neznamená to konec, ale příležitost. Možností, jak využít nadcházející měsíce, je stále dost. Mezi nejzajímavější patří profesní studium, díky kterému můžete být již za 12 měsíců držitelem prestižního titulu BBA se zaměřením na právo nebo management.

                                         

                                

V přijímacích zkouškách na vysoké školy i letos neuspělo patnáct tisíc uchazečů. Pokud patříte mezi ně, nezoufejte. Dobrou možností, jak nepromarnit rok čekáním na reparát a stát se úspěšným, představuje praktické studium zakončené titulem BBA (Bachelor of Business Administration).

Tento profesní titul představuje zajímavou a zaměstnavateli oceňovanou alternativu vůči klasickému, vysokoškolskému bakalářskému a inženýrskému vzdělání. Velmi dobře nahrazuje nebo doplňuje též titul DiS. z vyšších odborných škol.

 

Nepřijali vás na VŠ? Zvolte roční profesní studium zakončené titulem BBA

 

Promarnit rok je zbytečné            

Uchazeči o vysokoškolské studium se mohou pokoušet ještě o druhé nebo třetí kolo přijímacích zkoušek. Úskalím tohoto přístupu je, že už nelze počítat s těmi nejatraktivnějšími obory, které již byly naplněny a na zájemce tak často zbudou obory, u kterých není takový zájem uchazečů a záruka atraktivního uplatnění po ukončení studia. Jinak nezbývá, než si na vysněnou specializaci počkat další rok s tím, že výsledek může být nejistý a čekání zbytečnou ztrátou času.

Studium BBA, které nabízejí soukromé profesní školy, rozhodně není méně kvalitní a hůře finančně dostupné, než studium a vzdělávací programy na klasických vysokých školách. Právě naopak. Zatímco za absolvování tzv. nultých ročníků vydají zájemci o vysokoškolské studium i padesát tisíc korun, na soukromé profesní škole mohou za tuto částku získat diplom a profesní titul BBA. Studium se tak vyplatí – nepředstavuje pouhou „přípravku“ bez konkrétního výsledku. Profesní studium se výborně propojit s prací, kratšími úvazky i stážemi.

 

Díky studiu BBA získáte praktické znalosti, které zaměstnavatelé oceňují.

 

Získejte praktické znalosti

Výhodou studia na profesní škole je získání praktických znalostí a řešení témat, které vyplývají přímo z praxe. Pro absolventy škol se tak odkrývá možnost vyrovnat s hendikepem malých zkušeností. Díky studiu BBA jim usnadní budoucí cestu k zajímavým pracovním pozicím. Titul BBA se zároveň výborně doplňuje s klasickými akademickými tituly jako Ing. nebo Bc. Jeho držitel o sobě vysílá informaci, že kromě teoretických znalostí zvládá i řešení praktických problémů a témat, což v dnešní době firmy vyžadují na prvním místě.

 

Bc. Jana Bočáňová, výkonná ředitelka European Business School.

 

Nebaví vás VŠ? Zkuste BBA

Studium BBA představuje alternativu i pro ty, kteří po přijetí na vysokou školu zjistili, že je studium nebaví, nebo nesplňuje jejich očekávání. Statistiky ukazují, že podobné pocity se dotýkají desítek tisíc studentů, kteří tráví svůj čas v přednáškových sálech, aniž by měli dostatečnou motivaci studium dokončit.

„Často se k nám hlásí zájemci znechucení nudnými přednáškami, na kterých je vyučující zahrnovali velkým objemem teorie, ale nepodporovali je žádnou, nebo jen minimální, zkušeností z praxe. Dále jsme opakovaně přivítali studenty, kteří po zahájení studia na klasické vysoké školy zjistili, že nemají dostatek motivace ve studiu pokračovat nebo chtějí daleko rychleji přejít do praxe či podnikání,“ uvádí k tématu Jana Bočáňová, ředitelka European Business School, která nabízí širokou paletu profesních studijních programů.

Pro mnohé studenty se určitý obor na klasické vysoké škole ukáže jako ztráta času. Studium jim přijde nezajímavé a nudné. Řešením je s tím něco udělat a začít znovu chodit do školy bez pocitu ztráty času. Cílem profesního studia je získávat praktické znalosti, novou inspiraci a kontakty.

„Zjistil jsem, že řešením je pro mě prakticky zaměřené studium zaměřené na management, leadership, firemní kulturu a budování vztahů, než spousta teorie a akademického přístupu. Proto jsem zvolil BBA,“ říká Šimon Meduna, absolvent programu BBA Manažerská specializace na European Business School. „Profesní studium na mě zapůsobilo i tím, že studenti jsou vnímáni jako partneři v diskuzi, ne jako podřízené jednotky, které se mají jen naučit nadiktovanou látku,“ doplňuje absolvent profesního studia Jiří Klička, který dnes pracuje v oblasti financí.

Kvalitní profesní školy aplikují studijní princip zaměřený na řešení praktických problémů a případových studií. Teorie zde sehrává podpůrnou roli a lektoři jako odborní garanti motivují studenty řešit témata, se kterými se setkávají v reálné praxi. Tento „neakademický“ koncept nevzniká z učebnic, ale z profesních zkušeností a praxe. Studium profesní školy dává potenciálním zaměstnavatelům signál, že člověk skutečně chce rozvíjet svoje praktické dovednosti.

 

Slavnostní promoce absolventů BBA studia v pražském Rudolfinu.

 

Soukromé profesní školy stále přijímají

Pražská European Business School nabízí studium BBA ve dvou specializacích BBA Manažerská specializace a BBA právní specializace. Škola stále přijímá přihlášky do nového studijního cyklu, který začne 28. října 2019

Všichni zájemci o studium mají možnost poznat prostředí školy, její vedení a zázemí na pravidelném Dni otevřených dveří. EBSchool zároveň aktuálně poskytuje bonus na školné – při jeho započtení je možno absolvovat studium BBA již za 51.000 Kč bez DPH.

 

 

 

Ceny studijních programů uvedené na webu jsou bez DPH.