Vnímání pracovních obědů u nás a v zahraničí

Pracovní obědy. Kdo by je neměl rád? Věčné téma zvláště mezi obchodníky a manažery. Všichni se asi shodnou na tom, že jsou příjemné, že se díky nim navazuje nebo prohlubuje vazba mezi jednajícími stranami, že jsou zcela jistě užitečné a navíc příjemné, pokud je platí zaměstnavatel nebo obchodní partner. Ale jsou také efektivní? Neztrácíme jejich absolvováním daleko více než bychom mohli získat? 

To nejvíce záleží na způsobu, jakým probíhají. Obecně lze říci, že mezi tím, jak probíhají v zahraničí nebo zahraničních korporacích u nás a mezi tím, jak obvykle probíhají v Česku, je velký rozdíl. V čem? Právě v té efektivitě využitého času.

Český příklad

V české kotlině se nejčastěji pracovní obědy uskutečňují v restauraci. Většinou v restauraci takzvaně „lepší“. Pracovní obědy jsou pořád vnímány jako něco nadstandardního, mimořádného. Nejzajímavější na tom je, že většinou probíhají v restauraci lepší, než by třeba i partner očekával nebo než je standardní prostředí pro firemní kulturu toho, kdo na oběd zve. Takové domluvě navíc předchází vyjednávání o tom, kde se potkáme, nějaká navigace na místo, dojednávání rezervace, dotazy na to, zda místo vyhovuje a podobně. Zvláště, pokud jde o jednání ve fázi, kdy se snažíme klienta získat a oslnit. Dbáme na první dojem. Při obědě se v něm pokračuje. Vezmu li v úvahu, že by měl i pracovní oběd trvat nejdéle jednu hodinu, tak v restauraci se většinou velmi mnoho času ztratí výběrem z menu a objednáváním, následně konverzací o místě a cestě a na konci placením. V průběhu oběda jsme pak stále vyrušování obsluhujícím personálem (protože ten je také v práci a má za cíl vydělávat). Po pravdě jde samozřejmě také o to, abychom si klienta získali a zavázali. Chceme vděčnost a díky ní zakázku. Nejhorší na tom je, že se většinou skutečně pracuje jen minimum času, navíc je to drahé. Závěr tedy je nízká efektivita a výsledek nezaručen protože to vnímání je nastaveno tak, že se jde na oběd a u něj se bude pracovat.

Zahraniční příklad  

Oproti tomu v zahraničí jsou pracovní obědy zcela běžnou součástí pracovní doby, jsou vnímány jako prostředek pro ušetření času, pro možnost získat další čas spojením dvou aktivit a navíc i k rozvoji byznysu a vztahů. Proto v zahraničí často probíhají pracovní obědy přímo ve firmě. Předem objednané jídlo je dovezeno přímo do firmy na konkrétní čas. Odpadá tedy zbytečné maření času cestováním (byť jen jedné strany, ale vždy to můžete být právě Vy, kdo někoho zve!), odpadá ztráta času s objednávkou a dalšími vedlejšími činnostmi. Obědy se podávají většinou v zasedacích místnostech, nemusí být nutně servírované s veškerou parádou, partner tak nemá pocit, že ho chceme nějak zavazovat. Při pracovních obědech konaných ve firmách se tak probere daleko více témat, přechod k jednání je daleko přirozenější a rychlejší, odpadá mnoho času stráveného konverzačními tématy. Navíc máme k dispozici i veškerou prezentační techniku, podklady, kolegy, které bychom mohli v průběhu jednání potřebovat. Seznamujeme partnera s naší firemní kulturou, zjednodušeně řečeno – zabydlujeme si ho u nás. Navíc je to levnější. Závěr tedy je vyšší efektivita a případný výsledek pravděpodobnější protože to vnímání je nastaveno tak, že se jde pracovat a u něj se bude obědvat.

Zkuste to!

Jan Brodský, 14. 1. 2018

Ceny studijních programů uvedené na webu jsou bez DPH.