V Olomouci se opět hádají o výškový dům

V poslední době vzrušují olomouckou veřejnost opětovné debaty o soudu dalšího výškového domu, který měl být další dominantou tohoto krásného moravského města. V návaznosti na Vám přinášíme krátký text našeho lektora, psychologa, překladatele a básníka, tedy renesančního člověka v pravém slova smyslu, pana profesora Jiřího Musila a člena správní rady European Business School SE, který k tomu píše následující text a předkládá jej jako renesanční člověk dokonce formou básně.

„Olomoucké kompetentní úřady jeho výstavbu již nejméně dvakrát potvrdily a hned na to popřely. Je to smutné, až nepotřebné klání zesměšňující veřejnou důstojnost veřejné správy i veřejného mínění.   Ve sbírce náhledů se pokouším najít zdůvodnění únosného náhledu v tomto případu. A to, po zkušenosti seznámení se s postoji vůči již dokončeným stavbám výškových domů, o kterých jsme se již dříve zmínili. Při těchto úvahách vzpomínám na podobná nedorozumění a nepochopení v meziválečné Olomouci, týkající se návrhu výstavby výškového domu na Horním náměstí. Na místě Salmova paláce tam uvažovali o stavbě mnohapatrového objektu. V centru města by určitě „neuspěl“, podobně jako výškový dům na hlavním náměstí ve Wroclawi. Jenže v Olomouci jde o výškové stavby v nejméně kilometrové vzdálenosti od hlavního náměstí. Dovoluji si proto svěřit se s následujícím náhledem…“

Následuje báseň z básnické sbírky „Je všechno konečné?“, Sbírka náhledů 2013, autor J. Musil-PVP, ISBN 978-80-904822-7-2.

olomouc_mrakodrap

Výškového domu symbolika

Postavme výškový dům
to přiblíží nás k nebesům,
potřebný je nasnadě,
dost horizontu v základně.
Horizont nás tlačí k zemi,
vertikála však míří k nebi,
z monotonie je mostem vzhůru
a zušlechťuje duši
což i nechtěně se tuší.
Tak proč zůstávat při zemi
věřím, že máte dobrou duši
a přiznáte pravdu mi
Navíc máme důkaz,
pro tu volbu průkaz,
tkví každého v zkušenosti:
město patřit z výšky
v dávné velebnosti.
Výškáče přivítá as čtyřicet věží, vížek a kopulí
partnery své výšky s radostí a bodře,
neb dva páry výškáčů v odstupu uctivém nebolí.
Starému městu jen k duhu je,
když vertikála stafáží čtyř domů
vznosných ve vzdálenosti šetrné,
dějinám holduje.

Jiří Musil

Ceny studijních programů uvedené na webu jsou bez DPH.