Studujte MBA v českém jazyce

MBA programy mají ve světě poměrně dlouhou historii sahající až do roku 1900, kdy byl udělen absolventům Darmouth College první titul MBA. V České republice se první titul MBA udělil až o více než 90 let později.

Nárůst zájmu o studium MBA se však každým rokem zvyšuje. Dnes je možné titul MBA získat jak na soukromých vysokých školách, tak na školách veřejných, jakož i na specializovaných MBA-školách, mezi které patří i European Busines School SE. Jazykem studia bývá zpravidla čeština nebo angličtina.

Výhody studia v českém jazyce

Výhodou studia v českém jazyce je kromě snazšího pochopení studované problematiky také fakt, že student studuje v mateřském jazyce studijní program světového formátu. Není totiž žádnou výjimkou spolupráce českých a zahraničních akreditačních autorit a studenti tak mají možnost získat titul MBA bez nutnosti studia v zahraničí, které již bývá pro zaměstnaného člověka poměrně komplikované. Zároveň však získá titul MBA od instituce s kvalitou mezinárodního významu a prestiže.

Studium v češtině je stejně kvalitní

Ačkoli je studium MBA v České republice dostupné ve více jazycích, přičemž znalosti anglického jazyka jsou pro představitele středního a vrcholového managementu stěžejní, není třeba uvažovat nad tím, že by studium v českém jazyce bylo méně přínosné než studium v angličtině. O kvalitách studia totiž rozhodují jiné aspekty, než jazyk studia. Protože MBA studium je zaměřeno na praktické vzdělávání, studenti při něm čerpají ponejvíce z vlastní praxe či z praxe ostatních studentů. Důraz je kladen na výběr lektorů, kteří studentům předávají své zkušenosti. Proto je důležité, aby každý lektor byl odborníkem ve svém oboru, uznávanou osobou, která je hodna svého následování.

Moderní způsob výuky v českém školství

Velkou výhodou studia MBA v České republice je také způsob, jak studium probíhá.  Studium je soustředěno do tří semestrů, první dva jsou vyčleněny na praktickou výuku, třetí semestr je vyhrazen pro sepsání závěrečné disertační práce. První dva semestry sestávají z modulů, jejichž výuka probíhá formou tematických setkání. Tematická setkání nevyžadují povinnou účast. To je nespornou výhodou pro všechny pracovně zaneprázdněné studenty, což lze usuzovat již z podstaty jejich pracovního zařazení. Všechny informace, které jsou studentům na tematických setkáních předávány, jsou k dispozici i ve studentské sekci na webových stránkách. Studentům tak neunikne žádná podstatná informace, která by mohla znepříjemnit průběh studia.

Ceny studijních programů uvedené na webu jsou bez DPH.