Stálá konference českého práva 2018

Ve spolupráci se Stálou konferencí českého práva a Pražským právnickým podzimem si Vás dovolujeme srdečně pozvat na nastávající odborná sympózia, kulaté stoly, workshopy a právnické salony. Pro více informací o akci klikněte, prosím, na její název.

 

Pražský právnický podzim (ročník VII.)

 

út 25. 09. 2018          sympozium Trend druhé šance v insolvenci

(9-13 hodin)

 

út 02. 10. 2018           kulatý stůl Etika právnického stavu

                                     (13-17 hodin)

 

pá 05. 10. 2018          sympozium Trestní právo a trestní politika

                                     (9-14 hodin)

 

čt 01. 11. 2018            Právnický salon Koncentrace a dekoncentrace moci

                                     (17-20 hodin)

 

pá 09. 11. 2018           sympozium Aktuální právní otázky exekucí

                                     (9-14 hodin)

 

st 14. 11. 2018            sympozium Hromadné žaloby

                                      (9-14 hodin)

 

pá 23. 11. 2018          workshop Aktuální otázky civilního řízení

(9,30-14 hodin)

 

 

 

V dalších termínech se uskuteční akce (kulaté stoly, workshopy, sympozia, konference a další formáty) pořádané na základě aktuálních událostí a potřeb samostatně nebo ve spolupráci s dalšími partnery Projektu.

 

Stav ke dni 19. 9. 2018 (Změna termínů a názvů akcí vyhrazena)

Ceny studijních programů uvedené na webu jsou bez DPH.