Proč pacienti podávají trestní oznámení?

Skutečně zahájených trestních stíhání a soudních procesů a předtím podaných trestních oznámení je poslední léta stále více početně zastoupeno. Co pacienty a pozůstalé k tomu vede? Proč je taková inflace trestních oznámení? A z jakého důvodu na nemocnici nebo lékaře pacienti podávají přímo trestní oznámení a proč raději nepodají občanskoprávní žalobu k soudu na náhradu škody nebo nemajetkové újmy?

Jednodušší a méně časově náročná cesta

V případě, že prvotní myšlenka se stane skutečností, že pacienti nebo pozůstalí budou žádat o náhradu škody anebo nemajetkové újmy, tak si musí zvolit schopného advokáta se specializací, který bude mít vhodné kladné reference, tak že se musí začít kolem sebe vyptávat. V případě, že by pacienti anebo jejich pozůstalí podávali k soudům své civilněprávní žaloby, tak musejí hned od počátku vyvinout aktivitu a všechny úvodní kroky a tím notná dávka práce, je pouze na nich samotných.

Při podání civilní žaloby je nutné zaplatit současně nebo na vyzvání soudu vstupní soudní poplatky. Stejně tak muset dát zálohu advokátovi, aby se začal jejich případem zabývat a zastupoval je u soudu. Tvrzení u osudu musí být prokázána a to formou důkazů a v oblasti náhrady škody a nemajetkové újmy hrají tyto důkazy stěžejní roli. Jelikož to je specifická a odborná oblast, tak se musí vyžádat znalecké posudky, které vypracovávají znalci se specializací na konkrétní lékařské obory a odvětví.  

Daleko více finančních přínosů a výhod má podané trestní oznámení. Pozůstalá rodina nebo přeživší pacienti rovnou jdou podat trestní oznámení na Policii ČR anebo pokud jsou obeznámeni, tak přímo na Státní zastupitelství ČR. Trestní oznámení policisté přijmou anebo mohou s příslušným oznamovatelem dokonce toto trestní oznámení sepsat přímo na jejich policejní služebně. Vše přebírá Policie ČR a ta bude vyšetřovat, zda-i došlo ke spáchání trestného činu či nikoli a náklady na provedení znaleckého posudku ponese přímo stát, protože si jej zadají přímo policejní vyšetřovatelé. Od počátku tedy pacient anebo rodinné pozůstalé jejich právní kroky nestojí ani korunu.  

Pro případ, že lékař by byl skutečně odsouzen a byl by nad ním vynesen rozsudek, tak potom následně podaná žaloba u občanskoprávního soudu již bude mít výhodu. Civilní soud je vázán rozhodnutím trestního soudu a nebude se již složitě dokazovat, že lékař anebo poskytovatel zdravotních služeb v podobě nemocnice, nesli odpovědnost za náhradu škody nebo nemajetkové újmy.

                                    

Jak to tedy vše končí?

Automaticky podané trestní oznámení nemusí předurčovat, že lékař státním zástupcem bude obžalován. Na počátku vyšetřování mohou vyšetřující policisté uznat, že se skutek nestal anebo stal, ale skutek není tak závažné povahy, že by musel splňovat skutkovou podstatu trestného činu a není nutné lékaře obvinit.

Policejní prošetřování a následné vyšetřování může také skončit již v úvodu, kdy je shledáno, že jestli došlo k nějakému chybnému odbornému postupu, tak může celou věc předat České lékařské komoře. ČLK pomocí svých stavovských orgánů zjistí, jestli došlo k prohřešku lékaře. Samostatné vnitřní struktury v podobě komorových orgánů nejsou vázány závěry policejního vyšetřování.         

Ceny studijních programů uvedené na webu jsou bez DPH.