O zajetých kolejích a prosazování změn

Zvyk je železná košile. Platilo to za časů našich babiček, platit to bude i nadále. Pokud si na něco zvykneme a žijeme v takovém stavu dlouho, obvykle se nám těžko opouští. A to i v případě, že by změna měla znamenat změnu k lepšímu.

Při prosazování změn se často skloňuje slovo „chtít“. Pokud nechceme, změnu neprosadíme. Tento princip propadá ve firemním prostředí do různých směrnic, školicích a rozvojových materiálů, v osobním životě ho nejčastěji vnímáme prostřednictvím zpětné vazby našeho okolí, kdy nám naši nejbližší říkají „když to neuděláš, nemůžeš čekat výsledky, jdi do toho“, „raději nic nedělej, tím nic nezkazíš“ nebo „počítej s tím, že to bude mít negativní dopad“. Tudíž nám poskytují pozitivní, neutrální či negativní indikátory.

Dá se říci, že se stačí rozhodnout a změnu prosadit. Praxe však ukazuje, že prosazování změn zejména ve firemním prostředí přináší mnohé překážky a vytváří silné třecí plochy mezi akcelerátorem změny, jejím vykonavatelem a příjemcem. V osobním životě jde víceméně o „one-man show“, jsme tudíž akcelerátorem, vykonavatelem i příjemcem v jedné osobě.

Na změnu se musíme nejdříve dobře připravit, tzn. vytvořit si adekvátní podmínky. Podmínkami rozumějme stav, který umožní projít změnou o něco komfortněji. Pro někoho představují takové podmínky dostatečnou zásobu financí k tomu, aby si mohl bezpečně najít jinou a lépe vyhovující pracovní pozici, pro jiného utřídění životních priorit a cílů, další člověk udělá vše pro to, aby se zbavil nepříjemných svodů v lednici, které mu brání změnit životosprávu a zhubnout, ve firemním prostředí to může být například získání klíčových spolupracovníků nebo vedení na svou stranu, aby mohlo dojít k reorganizaci apod.

Velmi důležitou součástí při prosazování změn je ale silná vůle a motivace změny dosáhnout. Zejména když počítáme s téměř jistými komplikacemi a překážkami. Ty bychom však měli vnímat jako výzvu, nikoli nezdolný problém. Je to stejné jako se stanovováním a dosahováním cílů. Na nedostatku vůle a motivace pohoří téměř každý. I když se zpočátku dokážeme naladit a namotivovat na výzvu, nadšení časem opadne, a tak máme tendence věci vzdávat a vracet se do původního, bezpečnějšího stavu.

Je třeba si uvědomit jeden klíčový fakt – vyjet ze zajetých kolejí je vždy těžké, nikoli nemožné.

Krásný začátek týdne v kolejích i mimo ně přeje
Tom Barčík

P. S. Více informací a témat najdete v připravované knize Úspěch neměřitelný penězi. Chcete sledovat její vydání? Klikněte zde.

image

Ceny studijních programů uvedené na webu jsou bez DPH.