Jak psát tituly aneb titul MBA se uvádí vždy za jménem

Titul MBA („Master od Business Administration“) je v České republice možné získat na zhruba 20 "MBA školách" v soukromém i veřejném sektoru. Studium MBA v České republice však není nostrifikováno, to znamená, že titul MBA není možné považovat za titul akademický.

Jedná se o titul profesní. Výjimkou je nabytí titulu MBA studiem na akreditované vysoké škole v zahraničí. V České republice je pak možné posoudit, zda podmínky získání titulu MBA odpovídají podmínkám pro získání tuzemské podoby titulu, tedy inženýra ekonomie.

Zkratka MBA

Titul MBA je původem ze Spojených států, kde byl poprvé udělen absolventům Darmouth College v roce 1900. Titul je zkratkou tvořenou počátečními písmeny stupně vysokoškolského studia („Master“, v České republice odpovídá stupni magisterského studia) a oboru, který držitel absolvoval („Business Administration“, obdoba českého inženýra ekonomie).

Jak správně psát titul MBA

Psaná podoba titulu MBA bývá někdy sporná. Je možné setkat s několika jeho podobami, a to i na oficiálních dokumentech. Psaní titulů se řídí jazykovou příručkou vydanou Ústavem pro jazyk český. Ten doporučuje jako jedinou možnou psanou podobu uvádět titul MBA ve zkratce „MBA“ udávané za jménem. V tomto titulu se nepíší tečky, ačkoli je možné setkat se s různými podobami, například MBA. či M.B.A. Ani jedna z těchto variant zápisu však není správná. Pokud je za jménem držitele uvedeno více titulů, oddělují se od sebe čárkami.

Uvádění titulů za jménem

Způsob, jakým se řadí tituly za jménem, je doporučen Ústavem pro jazyk český. Platí, že stejně jako tituly uváděné před jménem se i tituly za jménem řadí podle pořadí, v jakém je držitel získal. Existuje také varianta, kdy se doporučuje řadit za jméno nejprve tituly akademické a až za ně uvádět tituly profesní. Toto pravidlo však není doporučením Ústavu pro jazyk český.

Oslovení držitele MBA

Protože se titul MBA do českého jazyka nepřekládá, nastává často otázka, jak držitele MBA titulu oslovovat. Jelikož pro tento titul není v českém jazyce ekvivalent, doporučuje se oslovovat jeho držitele nejvyšším dosaženým akademickým titulem. Pokud si nejsme jisti, jak správně oslovit protistranu, můžeme se nechtěnému faux pas vyhnout tím, že držitele oslovíme příjmením nebo názvem funkce, kterou vykonává („pane řediteli“).

Ceny studijních programů uvedené na webu jsou bez DPH.