EBSchool přivítala nové studenty manažerských programů

European Business School zahájila nový cyklus studia manažerských vzdělávacích programů MBA, DBA, BBA a LL.M. Čerstvě nastoupivší studenti se mohou těšit na živá tematická setkání s lektory, prakticky zaměřené výstupy i možnost zpracovávat a rozvíjet témata z vlastní profesní praxe.

Na úvod pozdravil všechny nové studenty statutární ředitel a lektor Mgr. Patrik Spannbauer. Připomněl, jaké nároky škola klade na samotný průběh studia a studijní výstupy. Po slavnostní imatrikulaci již studenty čekají živá setkání s lektory a volba témat seminárních prací v jednotlivých studijních modulech.

Statutární ředitel European Business School Mgr. Patrik Spannbauer.

 

„Na setkání se studenty v rámci jednotlivých seminářů se velmi těším. Opakovaně říkám, že mým hlavním cílem je vždy něco nového naučit, předat cenné zkušenosti z praxe a inspirovat. Studium MBA je profesní motor a studenti musí mít pocit, že se posunuli dále,“ uvádí k motivaci Patrik Spannbauer.

Studentům se představil i lektor Bc. Jan Brodský.

 

V samostatném bloku se zkušený lektor Ing. Pavel Marinič, Ph.D., MBA věnoval tématu zpracování seminárních prací. Novým studentům sdělil spoustu cenných rad a postřehů. „Za roky posuzování a hodnocení stovek prací mohu sdělit, že se stále opakují dva hlavní nedostatky. První se týká formální části prací: citace literatury podle citační normy a správné vyzdrojování. Druhý nedostatek souvisí se schopností manažerů při stanovení a formulování konkrétních cílů prací a využití metodologických postupů. Úvodní semináře novým studentům velmi pomáhají a díky nim se daří nedostatky eliminovat,“ poznamenává Pavel Marinič.

Výkonná ředitelka EBSchool Bc. Jana Bočáňová, LL.A. a ředitel spolupracujícího Ústavu práva a právní vědy JUDr. Luděk Lisse, Ph.D. LL.M. MPA.

 

Více než 20 % lidí v současné době mění práci, další skupina o změně uvažuje. Manažeři a specialisté mají odvahu ke změně a pouštějí se do vlastního podnikání nebo usilují o nové pracovní výzvy. „Jedním z našich cílů je příprava na změny. Bez znalostí a schopnosti zvládat rizika nemusí ani plánovaná změna dopadnout dobře. Studenty vedeme, aby uměli naplnit svá profesní očekávání a předsevzetí,“ říká Patrik Spannbauer.

Na zahájení navázal úvodní seminář o požadavcích na zpracování odborných prací.

 

Jiný příklad představují specialisté a absolventi, kteří díky nedostatku praxe získávají potřebné znalosti v programech BBA. A konečně, zkušení odborníci z oblasti zdravotnictví, školství nebo realit se pouštějí do studia MBA specializací, aby kromě teoretické výbavy disponovali i manažerskými dovednostmi a vylepšili své komunikační kompetence.

Celý průběh studia a řešení studijních požadavků má na starosti výkonná ředitelka Bc. Jana Bočáňová, LL.A. Ta studentům poskytuje nezbytnou podporu a stará se o to, aby každý student úspěšně prošel od úvodního zápisu až k závěrečným zkouškám a promocím.

Absolventi studia na EBSchool oceňují nejen nově nabyté znalosti, ale i možnost rozvíjet témata z vlastní praxe a tyto výstupy následně využít. „Studenti se věnují řešení vlastních témat se zpětnou vazbou od zkušených lektorů. Těší mě, že naprostá většina studentů přistupuje k profesnímu vzdělání s jasnou představou a očekáváními,“ uzavírá Jana Bočáňová.

Studenty čeká série tematických setkání s lektory v rámci jednotlivých předmětů.

 

Poslední volná místa v manažerských programech

Všichni, kdo uvažují o profesním studiu a nestihli se přihlásit do podzimního cyklu, mají poslední šanci. Lhůta pro podání přihlášek ke studiu manažerských programů je prodloužena do 11.11.2019

 

                                                              

 

 

 Další fotky ze zápisu naleznete ZDE

Ceny studijních programů uvedené na webu jsou bez DPH.