Co znamená titul MBA?

Titul MBA („Master of Business Administration“) je udělován úspěšným absolventům MBA programu. Titul se uděluje ve zkratce MBA psané za jménem.

Celoživotní vzdělávání

Program MBA není dle platné legislativy České republiky zahrnut do systému vysokoškolského studia, jedná se však o neméně významnou formu celoživotního vzdělávání. Z tohoto důvodu není titul MBA titulem akademickým, nýbrž profesním. Studium je však podporováno ministerstvem školství a svým držitelům přináší značné výhody na trhu práce. Výjimkou může být pouze denní studium MBA na zahraniční vysoké škole, kdy se posuzuje, zda získání titulu odpovídá získání odpovídajícího titulu v České republice, tedy inženýra ekonomie.

Komu je studium MBA určeno?

Studium MBA je zaměřeno na získání znalostí potřebných pro střední a vrcholový management společností, majitelům firem, podnikatelům i představitelům neziskových organizací a státního sektoru, ale i všem, kteří chtějí získat náskok před ostatními. Absolvování MBA programu přináší značnou výhodu pro všechny, jejichž původní studium nebylo zaměřeno výhradně na obchod a řízení, ale rádi by spojili své odborné znalosti se schopností řídit společnost. Je ideálním také pro techniky, IT odborníky nebo například lékaře, kteří vidí svou budoucnost v řízení podniku. Je založeno na podstatě umět propojit odborné znalosti s manažerskými dovednostmi.

Cíle studia

Cílem studia MBA programu je profilovat management, který kromě odbornosti disponuje schopností umět se rychle a správně rozhodovat, efektivně komunikovat a řešit nastalé problémy. Studentům je také předáván nový náhled na řízení společností jako takový. Jen manažer s novodobým vnímáním všech souvislostí, které s řízením firmy souvisí, může být pro ni skutečným přínosem.

Podmínky přijetí

Studium MBA programu je založeno na rozšíření již nabytých znalostí studentů. Základním předpokladem pro studium je tak délka profesní praxe a také předchozí absolvování minimálně bakalářského stupně studia. Spolu s přihláškou ke studiu tak uchazeč přikládá také profesní životopis, ze kterého výše uvedené skutečnosti vyplývají.

Ceny studijních programů uvedené na webu jsou bez DPH.