Prof. PhDr. Mgr. Jiří V. Musil, CSc. MBA

Je atestován v oborech: klinická a sociální psychologie, psychologie práce, psychologie umění. V uvedených oblastech psychologie publikuje, překládá a přednáší. Působil na univerzitách: UP Olomouc, UTB Zlín, TU Trnava; je členem vědeckých a oborových rad doma i v zahraničí; vedl a vede Ph.D. disertace; oponentská činnost v rámci habil. i prof. řízení. Garant výuky klin. psych.v zahr. Hl. řešitel 12 grantů, 11 zahr. stáží. Byl prvním čs. psychologem pro dram. umění. Založil odd. klinické pychologie v NsP. Věnuje se poradenství v oblasti sociálních vztahů v rámci rodiny nebo pracoviště. Je členem několika domácích i zahraničních společností; založil a předsedá dvěma mezinár. společnostem (Nizozemsko-ČR, Irsko-ČR). Je autorem průmyslového vzoru a zlepšovacích návrhů. Má publikační prvenství (USA, BRD).
person
Knihy, které otevírají mysl a uvádějí věci na pravou míru

Knihy, které otevírají mysl a uvádějí věci na pravou míru

Knih, které otevírají mysl a uvádějí věci na pravou míru, jak bych je označil, je více, není jich však nikdy tak mnoho, aby nemohly být připomínány. Dnes bych Vám rád prezentoval dvě publikace, z nichž každá má svoji nadčasovou hodnotu. Obě knihy, každá svým způsobem, jsou  reálným svědectvím doby, které se týkají. 

Přečíst celý článek

Ceny studijních programů uvedené na webu jsou bez DPH.