Akademický nebo profesní titul MBA?

Podle stávající platné legislativy o vysokých školách není v České republice titul MBA považován za titul akademický, ale profesní. Výjimku netvoří absolventi MBA programu vystudovaného na zahraniční vysoké škole, která má od své národní autority příslušnou akreditaci titul MBA udělovat jako akademický, neboť titul MBA český zákon o vysokých školách nezná a ve výčtu akademických titulů jej neuvádí.

Získání titulu MBA v zahraničí

Titul MBA pochází ze zemí, kde studium na vysokých školách probíhá ve dvou stupních: bakalářském a magisterském. Absolvent magisterského studia na zahraniční vysoké škole získává titul Master, k němuž se uvádí, jaký obor vystudoval. V případě MBA je to tedy Master of Business Administration. V tomto případě má tedy držitel titulu MBA srovnatelné vzdělání s českým inženýrem ekonomie. Aby byl titul MBA považován českými zákony za nostrifikovatelný, musí držitel studium absolvovat formou 10-semestrálního denního studia.

Titul MBA v České republice

Proč tedy není titul MBA titulem akademickým, ale profesním? Odpověď bychom našli při srovnání pojetí výuky na českých a zahraničních (v tomto případě britských a amerických) vysokých školách. Zatímco školství v České republice připravuje studenty na budoucí praxi, americké školství je zaměřeno více na zkušenosti nabyté praxí. Absolventi konkrétního oboru nastoupí do zaměstnání a teprve po několika letech se znovu vrací ke studiu, aby zdokonalili své dosavadní znalosti a dovednosti. Právě rozdílné pojetí výuky způsobilo, že se studium MBA programu stává i v České republice stále více populární. Oproti klasickému studiu je studium MBA zaměřeno na týmovou práci, předávání zkušeností mezi jednotlivými studenty, společně řeší případové studie a modelové situace a jejich individuální zkušenosti tak rychleji rostou.

Uznání titulu jako titulu inženýra

Otázkou je, zda titul MBA získaný na české vysoké škole, může být nostrifikován, tzn. uznán jako jemu odpovídající český ekvivalent inženýr ekonomie. Z postavení titulu MBA v České republice vyplývá, že to možné není. Výjimkou může být pouze presenční studium na zahraniční vysoké škole, přičemž se posuzuje, zda délka studia, obsah vyučovaných předmětů, kvalita školy a další faktory odpovídají studiu na české vysoké škole.

Studium jen na prověřených školách

Absolventi MBA programů na českých vysokých či MBA-školách jsou pro tento moderní způsob výuky vyhledávaní i zahraničními zaměstnavateli. K tomu, aby držitel mohl dosáhnout kariérního úspěchu, který získání titulu MBA bezesporu přináší, je důležité, aby studium dosahovalo mezinárodně srovnatelné kvality. Proto je třeba věnovat výběru školy pro studium MBA programu náležitou pozornost.

Ceny studijních programů uvedené na webu jsou bez DPH.