Cíl - Seznámit se s možnostmi bezpečné komunikace a inspirovat se k využití ve vlastním životě podniků a firem (či rodin a komunit).

Základní teze teorie komunikace zní prostě: "Nelze nekomunikovat!" Komunikujeme kdekoliv, kdykoliv a s kýmkoliv. Komunikace se zdá být "samozřejmá". Z technologické perpsketivy můžeme komunikovat v režimu 24/7. Ale ruku na srdce… Jste spokojení s komunikací doma? Jste spokojení s komunikací ve své firmě/podniku, se svým týmem…? Co vám v takové komunikace funguje? Proč? Jaké jsou důvody když "to" nefunguje? 

Z mých dlouholetých zkušeností ve firmách vyplývá (a potvrzují to manažeři na všech úrovních, účastníci mých seminářů apod.), že s komunikací jsou lidé ve firmách spíše nespokojeni a považuji komunikaci za "problém". Komunikace může být kořenovou příčinou mnoha nesnází (které se promítají do finančních/ekonomických výsledků), ale sama také má řadu příčin, kdy funguje či nikoliv. Jednou z kořenových příčin (velmí "měkkých" a psychologických) je pocit bezpečí pro/v komunikaci, bezpečný prostor pro komunikaci a sdílení, vynechávání (nevyžádané) kritiky či nevyžádaných rad apod.

Takovéto ne-bezpečné prostředí často dusí iniciativu, brzdí angažovanost, vyvolává autocenzuru či obavy z autentičnosti. Jedním z prostředků změny komunikace, nastolení důvěry, autentičnosti a bezpečí je otevřená komunikace nebo (poradní) kruhy či obecně kruhová komunikace a "councily". 

Otevřená kruhová komunikace má své zásady, pravidla, cestu, artefakty apod. Přijměte proto pozvání na webinář k této formě komunikace a kontextům jejího uplatnění. A budete-li chtít, tak na ochutnávku virtuální (kamarádka říká "naplacato") i na kruhové setkání naživo, na než vás na konci webináře pozvu.

 

 • Teorie komunikace
 • Komunikace v průběhu věků
 • Firemní komunikace
 • Zásady kruhové komunikace
 • Kruhová komunikace a porady
 • Kruhová komunikace a strategie
 • Další poznámky
 • Komunikace v lese / lesní kancelář (Den stromů 21.10.2023 a další webinář 16.11.2023)
 • Pozvánka do virtuálního kruhu a fyzického setkání v kruhu
  • Virtuální kruh - 3.10.2023 v 18:00 (max. 5 účastníků), téma bude upřesněno/zvoleno
  • Kruh naživo - Ostrava, 17.10.2023 (max. 5-7 účastníků), téma a čas budou upřesněny

Jak seminář hodnotí ti, kteří jej absolvovali před Vámi?

1,08 celková známka kurzu
91% celkový dojem z kurzu
96% zúčastněných by webinář doporučilo svým kolegům