Program:

 • Legislativní aktuality
 • Aplikace nových směrnic EU v zákoníku práce
 • Směrnice ke sladění rodinného a pracovního života (úprava pracovní doby, rodičovská dovolená, otcovská dovolená, pracovní volno)
 • Směrnice k pracovním podmínkám (nové povinnosti zaměstnavatele, úprava zkušební doby, nová konkurenční doložka, informace zaměstnanci apod.)
 • Právní úprava dovolené v roce 2023, řešení sporných problémů
 • Příspěvky zaměstnavatelům od úřadu práce v roce 2023
 • Nová soudní rozhodnutí ke vzniku a skončení pracovního poměru
 • Nová právní úprava kratších pracovních úvazků, sdílené pracovní místo
 • Použití smluv a dohod podle občanského zákoníku v pracovněprávních vztazích
 • Diskuse, dotazy

 

Organizace a pravidla

 • Zaslaná přihláška na webinář je závazná.
 • Při odhlášení 3 a méně pracovních dní před konáním webináře či při neúčasti bez odhlášení se poplatek nevrací. Neproběhla-li platba účastníka před konáním webináře, bude mu v tomto případě předepsáno k úhradě 100% účastnického poplatku.
 • Objednávku a účast na webináři lze převést na třetí osobu.
 • Odhlášení z webináře musí být provedeno písemnou formou (emailem).
 • Po odeslání příhlášky a zaplacení Vám pošleme odkaz na webinář, nejpozději 24 hodin před jeho konáním. 

 

Doplňující informace

 • Pořadatel webináře si vyhrazuje právo na změnu programu.
 • Pořadatel webináře je oprávněn změnit lektora, den, čas či místo konání. V takovém případě se již uhrazený účastnický poplatek vrací pouze k žádosti jeho plátce.
 • Pořadatel webináře je dále oprávněn webinář bez náhrady zrušit, v takovém případě se již uhrazený účastnický poplatek bez dalšího vrací. 
 • Pořadatel o všech změnách webináře nebo o jeho zrušení bezodkladně informuje registrované účastníky webináře (e-mailem či telefonicky).

 

Kontakty

 • Máte dotaz k připravovanému semináři? Neváhejte se na nás obrátit.
 • +420 224 247 011

 

Pro studenty European Business School je webinář zcela zdarma. Odkaz dostanou do svého e-mailu.

Jak seminář hodnotí ti, kteří jej absolvovali před Vámi?

1,02 celková známka kurzu
96% celkový dojem z kurzu
96% zúčastněných by webinář doporučilo svým kolegům